Toeka

Saskia De Clercq (coördinatie)
Les- en vormingsmateriaal | Van 3 tot 11 jaar

leefsleutels voor het basisonderwijs

Totaalprogramma dat tot doel heeft de ontwikkeling van sociale vaardigheden te stimuleren bij kinderen vanaf de eerste kleuterklas tot en met het zesde leerjaar.

Het programma bestaat uit:

  • een begeleidersmap voor leraars
  • twee voorleesboeken: 'Toeka in de wolken' (een prentenboek voor de kleuterklassen) en 'Toeka ondersteboven' (een verhalenboek voor de lagere school).

De begeleidersmap bestaat uit drie onderdelen: een dossier team, een activiteitenbundel, en het dossier ouders. Het eerste dossier wil samen met het voltallige schoolteam nadenken over het werken aan sociale vaardigheden op school.

De activiteitenbundel bestaat uit een aantal themagerichte opdrachten, die ernaar streven kinderen de kans te bieden om zich te ontwikkelen tot positief kritische personen met een groot zelfvertrouwen.

Het dossier ouders bevat een uitgewerkte voorstellingsavond om ouders dichter bij het project te betrekken.

Uitgever
Leefsleutels
Jaar uitgave
2001
Foto: leefsleutels.be