Vlindernet

geen auteur
Spelmateriaal | Van 10 tot 15 jaar

informatief spel over cyberpesten en veilig internet

Het spel VlinderNET biedt jongeren van 10 tot 15 jaar een speelse invalshoek om te praten over cyberpesten en veilig internet.

Het spel laat hen aan de hand van situatiekaarten en een gevoelskaart van gedachten wisselen over cyberpesten, en in het bijzonder over de gevoelens die ze daarbij ervaren. Het spel besteedt aandacht aan verschillende vormen van cyberpesten.

De kern van ‘VlinderNET’ bestaat uit 15 tekeningen. Iedere tekening beeldt een situatie uit die ofwel met cyberpesten ofwel met veiligheid heeft te maken. De spelbegeleider heeft per tekening een aantal vragen voor handen die hij aan de spelers kan stellen.

Aantal deelnemers: 3 tot 30 spelers

Spelduur: 60 - 120 minuten

Uitgever
Vzw Zinloos Geweld
Jaar uitgave
2011