Vrienden & Vrijers

Les- en vormingsmateriaal | Van 16 tot 25 jaar

praten over vriendschap, relaties, het lichaam, seksualiteit en weerbaarheid

Vrienden & Vrijers is een methodiek voor professionals om in de zorgsector of het (buitengewoon) onderwijs, volgende thema's te bespreken: 

  • het lichaam
  • vriendschap
  • partners
  • seksualiteit
  • weerbaarheid

Bij de thema's seksualiteit en weerbaarheid zijn onderwerpen als verkrachting, geslachtsgemeenschap en homoseks expliciet getekend.

Het pakket bestaat uit

  • 135 afbeeldingen
  • een Hulpvragenkaart
  • een Actiekaart om met mensen in gesprek te gaan.
Extra info

Een overzicht van alle kaarten vind je op de website van Vrienden & vrijers.

Uitgever
Bureau Edubooks & Training
Jaar uitgave
2010
Foto:vriendenenvrijers.nl