Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Memorandum aan de federale regering

Woord vooraf

Voorstelling Sensoa

Sensoa is het Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid. Wij willen de seksuele gezondheid bevorderen, alsook de integratie van mensen met hiv. Kernthema’s van onze werking zijn de preventie van ongeplande zwangerschap, van soa’s en hiv en van seksueel misbruik.

Maar seksuele gezondheid is meer dan de afwezigheid van ziekte of het voorkomen van risico's van ongeplande zwangerschap, seksueel grensoverschrijdend gedrag of seksueel overdraagbare aandoeningen (soa’s). De Wereldgezondheidsorganisatie definieert seksuele gezondheid als een staat van lichamelijk, emotioneel, geestelijk en maatschappelijk welbevinden rond seksualiteit. Dat betekent dat er evenzeer aandacht moet zijn voor de prettige kanten van seksualiteit. Elke mens heeft ook seksuele rechten, zoals het recht om eigen keuzes te maken en seksualiteit te beleven vrij van dwang, discriminatie of geweld. Dat vertaalt zich in een positieve, respectvolle benadering van seksualiteit en seksuele relaties.

Sensoa is een onafhankelijke vzw, erkend en gesubsidieerd als partnerorganisatie door de Vlaamse overheid in het kader van de gezondheidspromotie. Sensoa werkt voor het grote publiek, maar vooral ook voor een aantal groepen met specifieke problemen rond seksuele gezondheid en hiv, zoals kinderen en jongeren, homomannen, mensen met hiv en kwetsbare migranten.

Nieuwe inzichten en trends vertalen we naar algemene en doelgroepgerichte campagnes. Daarnaast zijn we beschikbaar voor de media, het onderwijs, de overheid en professionals uit diverse sectoren die in de uitvoering van hun werk te maken hebben met seksuele gezondheid en hiv. Omdat de thematiek zich niet beperkt tot Vlaanderen, is Sensoa actief binnen verschillende Belgische, Europese en internationale samenwerkingsverbanden.

Sensoa verstrekt informatie vooral via digitale weg – via websites voor jongeren (allesoverseks.be), voor homomannen (mannenseks.be) en voor volwassenen (seksualiteit.be). Mensen met hiv, hun directe omgeving en professionals vinden informatie via de website levenmethiv.be, en verder kunnen zij ook bij Sensoa terecht voor advies en ondersteuning, onder meer via lot- en bondgenotencontact. Ten slotte biedt Sensoa opleiding, bijscholing en vorming op maat aan professionals.

Doel van dit memorandum

Gezondheidspromotie, en meer bepaald preventie van ongeplande zwangerschap, van soa’s en hiv en van seksueel geweld, zijn bevoegdheden van de Vlaamse overheid. Logischerwijs vloeit daaruit voort dat veel van onze verwachtingen zich in eerste instantie richten tot diezelfde Vlaamse overheid. Die verwachtingen zijn niet in dit memorandum opgenomen. 

Tegelijk is Sensoa voor het realiseren van zijn doelstellingen ook afhankelijk van een aantal voorwaarden, die ressorteren onder de bevoegdheden van de federale regering. In dit memorandum zijn enkel deze programmapunten opgenomen. Het meest uitgesproken gaat het daarbij om de implementatie van het nationale hiv-plan, dat eind vorig jaar is goedgekeurd, en om verwachtingen en aanbevelingen over de seksuele gezondheid van jongeren. Ons engagement beperkt zich evenmin tot de grenzen van ons eigen land; vandaar ook een pleidooi voor een grotere aandacht voor hiv/aids en voor seksuele en reproductieve gezondheid en rechten in de Belgische internationale samenwerking.

Chris Lambrechts & Dirk Pyck, directie Sensoa - Antwerpen, juni 2014