Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Memorandum aan de Vlaamse regering

Woord vooraf

Voorstelling Sensoa

Sensoa is het Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid. Wij willen de seksuele gezondheid bevorderen, alsook de integratie van mensen met hiv. Kernthema’s van onze werking zijn de preventie van ongeplande zwangerschap, van soa’s en hiv en van seksueel misbruik. 

Maar seksuele gezondheid is meer dan de afwezigheid van ziekte of het voorkomen van risico's van ongeplande zwangerschap, seksueel grensoverschrijdend gedrag of seksueel overdraagbare aandoeningen (soa’s). De Wereldgezondheidsorganisatie definieert seksuele gezondheid als een staat van lichamelijk, emotioneel, geestelijk en maatschappelijk welbevinden rond seksualiteit. Dat betekent dat er evenzeer aandacht moet zijn voor de prettige kanten van seksualiteit. Elke mens heeft ook seksuele rechten, zoals het recht om eigen keuzes te maken en seksualiteit te beleven vrij van dwang, discriminatie of geweld. Dat vertaalt zich in een positieve, respectvolle benadering van seksualiteit en seksuele relaties.

Sensoa is een onafhankelijke vzw, erkend en gesubsidieerd als partnerorganisatie door de Vlaamse overheid in het kader van de gezondheidspromotie. Reeds meer dan dertig jaar is onze organisatie in één of andere vorm partner van de Vlaamse overheid bij het uitvoeren van het beleid rond seksuele gezondheid en hiv. De huidige beheersovereenkomst loopt af eind 2015. Of Sensoa nog in 2016 erkend en gesubsidieerd zal worden als partnerorganisatie voor seksuele gezondheid, hangt af van de open oproep die de Vlaamse regering eind 2014 zal lanceren, en van de beslissing die de nieuwe minister van volksgezondheid zal nemen over de toewijzing van de opdracht.

Sensoa werkt voor het brede publiek, maar vooral ook voor een aantal groepen met specifieke problemen rond seksuele gezondheid en hiv, zoals kinderen en jongeren, homomannen, mensen met hiv en kwetsbare migranten.

Nieuwe inzichten en trends vertalen we naar algemene en doelgroepgerichte interventies. Daarnaast zijn we beschikbaar voor de media, het onderwijs, de overheid en professionals uit diverse sectoren die in de uitvoering van hun werk te maken hebben met seksuele gezondheid en hiv. Omdat de thematiek zich niet beperkt tot Vlaanderen, is Sensoa actief binnen verschillende Belgische, Europese en internationale samenwerkingsverbanden.

Sensoa verstrekt informatie vooral via digitale weg – via websites voor jongeren (allesoverseks.be), voor homomannen (mannenseks.be) en voor volwassenen (seksualiteit.be). Mensen met hiv, hun directe omgeving en professionals vinden informatie via de website levenmethiv.be, en verder kunnen zij ook bij Sensoa terecht voor advies en ondersteuning, onder meer via lot- en bondgenotencontact. Ten slotte biedt Sensoa opleiding, bijscholing en vorming op maat aan professionals.

Gezondheidspromotie, en meer bepaald preventie van ongeplande zwangerschap, van soa’s en hiv en van seksueel geweld, zijn bevoegdheden van de Vlaamse overheid. In dit memorandum wil Sensoa een aantal aanbevelingen en verwachtingen voor de komende legislatuur formuleren. Het meest uitgesproken gaat het daarbij om de implementatie in Vlaanderen van het nationale hiv-plan, dat eind vorig jaar is goedgekeurd en de implementatie van beleidsaanbevelingen uit het baanbrekende Vlaamse Sexpert-onderzoek. Daarnaast vragen wij aandacht voor de noden op het vlak van seksuele gezondheid van een aantal meer kwetsbare groepen in onze samenleving, zoals jongeren of migranten. Ons engagement beperkt zich evenmin tot de grenzen van ons eigen land; vandaar ook een pleidooi voor een grotere aandacht voor hiv/aids en voor seksuele en reproductieve gezondheid en rechten in de Vlaamse internationale samenwerking.

 

Chris Lambrechts & Dirk Pyck, directie Sensoa - Antwerpen, juni 2014