Hoe kunnen we Vlaanderen na 2024 seksueel gezond(er) maken? Sensoa, al 20 jaar spraakmakend over seks, analyseert wat er nodig is en formuleert 15 prioriteiten.

Om die te realiseren, hebben we politieke steun nodig.

15 prioriteiten voor de toekomst van seksuele gezondheid

15 prioriteiten komen aan bod in ons dossier. Van seksuele gezondheid als volwaardige beleidsprioriteit tot een progressief buitenlands beleid over seksuele en reproductieve gezondheid en rechten.

Met deze handige indeling:

  • We schetsen bondig de problematiek.
  • We geven aan wat er nog moet gebeuren.
  • Met vermelding van de bevoegdheidsniveaus.

Lees ons dossier


en maak deel uit van de toekomst!

20 jaar vol actie en verandering

Sensoa praat over seks en doet praten over seks, al 20 jaar!

Er is veel veranderd sinds de eerste dagen van Sensoa:

  • We zijn meer alert voor seksueel grensoverschrijdend gedrag.
  • De kwaliteit van leven met hiv is vooruitgegaan.
  • Ook jongens krijgen bescherming tegen het humaan papillomavirus met een HPV-vaccin.
  • Tot 25 jaar is anticonceptie voor meisjes en jonge vrouwen bijna gratis.

3 groepen voor wie we extra verschil willen maken

We willen dit werk kunnen verderzetten en voor nog meer mensen een merkbaar verschil maken, zoals

  • Mensen in armoede
  • Mensen met een handicap
  • Mensen met een precair verblijfsstatuut

We willen iedereen mee!