Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

25 jaar abortus: campagne en een resolutie

03/04/2015 - 00:00

In 2015 is het vijfentwintig jaar geleden dat abortus legaal werd in België. Vrouwen die zich door hun zwangerschap in een noodsituatie bevinden, kunnen vanaf 1990 een zwangerschap laten afbreken en daarvoor een beroep doen op adequate medische en psychosociale hulp.

Een campagne...

Vijfentwintig jaar na de goedkeuring van de wet rust er nog altijd een hardnekkig taboe op abortus. Daarom organiseerden de verenigingen LUNA (de Unie van Nederlandstalige Abortuscentra), GACEHPA (Groupe d'Action des Centres Extra-Hospitaliers Pratiquant des Avortements) en IPPF Europe (International Planned Parenthood Federation) een publieke campagne om het abortusstigma tegen te gaan. In deze campagne werden door verschillende fotografen Belgische vrouwen geportretteerd die werkelijk ooit een abortus hadden. Alle portretten werden samengevoegd en gecombineerd met het motto "25 jaar abortuswet in België - Voor je zus, je vriendin, je dochter, je collega, je moeder".

... en een resolutie

De abortuscentra vinden dat de wet na 25 jaar aan herziening toe is, en roepen politici op om daar werk van te maken. Daarom overhandigden ze aan Minister De Block een voorstel van resolutie, die er op aanstuurt om het debat te heropenen. Sensoa onderschrijft de resolutie en is eveneens vragende partij om de wet op een aantal punten te herzien, om zo beter tegemoet te komen aan de problemen waar de meest kwetsbare vrouwen momenteel mee kampen. Voor alle duidelijkheid: dit is een organisatiestandpunt en reflecteert niet noodzakelijk de visie van de subsidiërende overheid. We hopen alvast op een volwassen en sereen debat waarin allerlei deskundigen hun stem kunnen laten horen… 

Aartsbisschop Léonard vergist zich van drama

Tijdens de hoogmis van Pasen in de Brusselse Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal uitte aartsbisschop André-Joseph Léonard kritiek op de goedkeuring van de abortuswet. Hij sprak over een "drama". Maar de abortuswet zelf heeft niets veranderd aan de realiteit. Er zijn sinds de invoering van de wet niet méér zwangerschappen die eindigen in een abortus dan in de jaren voor de abortuswet. Dit is één van de mythes die het Sexpert-onderzoek vorig jaar wist te weerleggen. Dramatisch waren vaak wel de omstandigheden waarin vrouwen abortussen ondergingen alvorens abortus werd gelegaliseerd.