Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Aantal tienermoeders daalt

29/08/2013 - 15:59

Bevallingen bij tieners tussen 15 en 19 jaar nemen af in de meeste West-Europese landen. Dat besluit onderzoekster Marjolijn De Wilde van de Universiteit Antwerpen, aan de hand van een analyse van de Europese, Belgische en Vlaamse cijfers over tienermoeders. Voor alle duidelijkheid, het gaat hier om bevallingen bij tieners, en niet om tienerzwangerschappen. 

Ook in België daalt sinds 2007 het aantal tienermoeders. Met ongeveer 9 geboortes per 1000 meisjes bevinden we ons in de middengroep. In 2010 werden 2.906 tieners moeder in België, terwijl dit er in 2007 nog 3.319 waren. Voor Vlaanderen zijn er recentere data beschikbaar, die wijzen op een nog meer uitgesproken dalende trend: het aantal tienermoeders in Vlaanderen is met 6 bevallingen op 1.000 meisjes in 2012 nog nooit zo laag geweest.

Belangrijk om hierbij te vermelden is dat het overgrote deel (80%) van de tienermoeders in België 18 of 19 jaar is. We kunnen ervan uitgaan dat heel wat van die meerderjarige meisjes er bewust voor kiezen om zwanger te worden. Tienerouderschap bij minderjarigen en zeker bij meisjes jonger dan 16, is een marginaal gegeven in Vlaanderen: zo waren er  in 2012 slechts 5 geboortes bij meisjes jonger dan 15 jaar. 

Binnen de groep tienermoeders heeft een aanzienlijk deel een andere culturele achtergrond. Recente cijfers hierover ontbreken maar uit vroegere analyses (tot 2006) bleek hun aantal op te lopen tot 30 %, voornamelijk tienermoeders van Turkse of Oost-Europese afkomst. Er is nood aan nieuwe, actuele cijfers hierover, om een aangepaste aanbod naar deze groep tieners te ontwikkelen. 

Voor deze dalende trend in het aantal tienermoeders ziet Sensoa een aantal verklaringen. Blijvende inspanningen op het vlak van relationele en seksuele vorming in onder meer het Vlaamse onderwijs zorgen ervoor dat meer en meer jongeren toegang hebben tot informatie. Ook het maatschappelijk klimaat in Vlaanderen waarin de seksualiteit van jongeren geaccepteerd wordt, zorgt voor toenemende bespreekbaarheid en aandacht voor de seksuele gezondheid van jongeren. Dat vertaalt zich ook in een adequaat hulpverleningsaanbod, dat jongeren toegang biedt tot moderne, betaalbare anticonceptiemiddelen, en dat hen ondersteunt bij hun keuze om ingeval van een ongeplande zwangerschap, hun zwangerschap al dan niet uit te dragen. 

Voor de verdere daling van het aantal tienermoeders in zowel Vlaanderen als Europa kan Sensoa kan zich ten slotte aansluiten bij de verklaring die onderzoekster Marjolijn De Wilde van de Universiteit Antwerpen aanhaalt, met name de economische crisis die het perspectief voor jonge ouders ongunstig beïnvloedt.