Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Aantal tienermoeders daalt verder

10/09/2014 - 11:56

In 2013 bereikte het tienerouderschapscijfer in Vlaanderen opnieuw een historisch laagterecord van 5 bevallingen per 1000 tieners. Zolang de abortuscijfers van 2013 niet bekend zijn, zegt dit echter niets over de evolutie van de zwangerschapscijfers bij tieners. Dat besluit Marjolijn De Wilde (UAntwerpen) uit de nieuwe cijfers.

In België gaat het aantal tienermoeders sinds 2007 in dalende lijn. Met ongeveer 9 geboortes per 1000 meisjes tussen 15 en 19 jaar bevinden we ons in de middengroep. In 2010 werden 2906 tieners moeder in België, terwijl dit er in 2007 nog 3319 waren. Voor Vlaanderen zijn er recentere data beschikbaar die wijzen op een nog meer uitgesproken daling. Het aantal tienermoeders in Vlaanderen is met 5 bevallingen op 1000 meisjes in 2013 nog nooit zo laag geweest.

Voor het eerst sinds 1996 bevielen er in 2013 in Vlaanderen minder dan 1000 meisjes jonger dan 20 jaar, nl. 945 bevallingen. Waar het aantal ongeveer constant bleef bij de minderjarige tieners (15-17 jaar), was er een daling van 17% bij de meerderjarige tieners (18-19 jaar).

Het overgrote deel (80%) van de tienermoeders in België is 18 of 19 jaar. We kunnen ervan uitgaan dat heel wat van die meerderjarige meisjes er bewust voor kiezen om zwanger te worden. Tienerouderschap bij minderjarigen en zeker bij meisjes jonger dan 16, is een marginaal gegeven in Vlaanderen. Zo waren er in 2013 slechts 5 geboortes bij meisjes jonger dan 15 jaar.

Binnen de groep tienermoeders heeft een aanzienlijk deel een andere culturele achtergrond. Recente cijfers hierover ontbreken maar uit vroegere analyses (tot 2006) bleek hun aantal op te lopen tot 30 %, voornamelijk tienermoeders van Turkse of Oost-Europese afkomst. Er is nood aan nieuwe, actuele cijfers hierover, om een aangepast aanbod naar deze groep tieners te ontwikkelen.

Sensoa ziet een aantal verklaringen voor deze dalende trend. Blijvende inspanningen op het vlak van relationele en seksuele vorming in onder meer het Vlaamse onderwijs zorgen ervoor dat meer en meer jongeren toegang hebben tot informatie. Ook het maatschappelijk klimaat waarin de seksualiteit van jongeren geaccepteerd wordt, zorgt voor toenemende bespreekbaarheid en aandacht voor de seksuele gezondheid van jongeren. Dat vertaalt zich ook in een adequaat hulpverleningsaanbod dat jongeren toegang biedt tot moderne, betaalbare anticonceptiemiddelen, en dat hen ondersteunt bij hun keuze om ingeval van een ongeplande zwangerschap, hun zwangerschap al dan niet uit te dragen.