Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Advies over condoomgebruik bij koppels met ongelijke hiv-status brengt duidelijkheid

18/09/2013 - 10:37

Op vraag van minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx formuleerde de Hoge Gezondheidsraad een genuanceerd advies waarbij serodiscordante koppels ervoor kunnen kiezen het condoom achterwege te laten. Het advies heeft enkel betrekking op koppels waarbij één partner seropositief is, het geldt dus niet voor personen met occasionele sekscontacten. Mensen met hiv die combinatietherapie volgen zijn immers nog nauwelijks ‘besmettelijk’. De irrationele angst van de samenleving voor mensen met hiv verliest daardoor nog meer grond.

Voorwaarden voor weglaten condoom

De Raad blijft condoomgebruik aanraden voor de preventie van hiv en andere seksueel overdraagbare aandoeningen. Toch kunnen zorgverleners aan serodiscordante koppels de mogelijkheid voorstellen geen condoom te gebruiken mits cumulatief aan een aantal strikte voorwaarden voldaan is.

Zo geldt dit voorstel enkel voor koppels met een duurzame relatie, waarbij de seropositieve partner een antiretrovirale behandeling volgt. Die behandeling moet ervoor zorgen dat de hoeveelheid virus in het bloed zo laag is dat het niet meer door een test kan vastgesteld worden.

Die behandeling dient ononderbroken te zijn. En beide partners dienen aan te geven dat zij geen condoom wensen te gebruiken, waarbij de keuzevrijheid van de seronegatieve partner altijd voorrang krijgt. Hij of zij neemt de eindbeslissing.

Voor elke beslissing dienen de partners systematisch gescreend te worden op een infectie met hiv, hepatitis c en andere seksueel overdraagbare aandoeningen. En sinds die screening mag geen van beide partners andere seksuele partners gehad hebben.

De keuze dient onder medische begeleiding gemaakt te worden, waarbij ook extra informatie aan de partners gegeven wordt. Concreet spreekt de HGR over basisinformatie over het gebruik van condooms tijdens de menstruatieperiodes, in geval van herpes,…. En er dient gewezen te worden op het verschil in risico tussen verschillende praktijken (bijvoorbeeld anale of vaginale seksuele betrekkingen). Die informatie moet duidelijk en concreet gebracht worden.

Een noodzakelijk advies

Sensoa verwelkomt het advies, dat gebaseerd is op diverse internationale studies en wetenschappelijke literatuur. Het brengt duidelijkheid en komt tegemoet aan een nood. Zo vermeldt de Raad zelf als mogelijke motieven onder meer kinderwens of ontplooiing van het seksleven.

Tegelijkertijd betekent het advies ook een geruststelling voor mensen met hiv met een partner. Zij kunnen van hun seksualiteit genieten zonder zich ongerust te maken dat als er iets misloopt, dit tot een overdracht van hiv bij hun partner kan leiden.

Maar ook naar de samenleving is dit een krachtig signaal: mensen met hiv die combinatietherapie volgen zijn nog nauwelijks ‘besmettelijk’. De irrationele angst voor mensen met hiv verliest daardoor nog meer grond. Een reden te meer om mensen met hiv te aanvaarden zoals ieder ander.

Het advies ondersteunt de informatie op Levenmethiv.be, de site van Sensoa voor mensen met hiv. Ook interfereert het advies niet met de preventieboodschap van Sensoa: net zoals de Hoge Gezondheidsraad het initieel stelt, blijft het condoom het middel om te beschermen tegen hiv en andere seksueel overdraagbare aandoeningen. De meeste overdachten van hiv gebeuren immers via onbeschermde seksuele contacten met iemand die zelf onlangs besmet is geraakt (maar dat zelf niet weet).