Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

België breekt een lans voor seksuele rechten in het hart van de Verenigde Naties in Genève.

02/07/2013 - 10:36

De Belgische vertegenwoordiger hield een pleidooi voor de preventie van seksueel misbruik, hiv-preventie bij kwetsbare groepen en seksuele vorming op school. Federale en regionale politieke initiatieven en goede praktijkvoorbeelden rond seksuele gezondheid worden in de kijker geplaatst.

Actieprogramma van Caïro als referentie

Bij Caïro, denkt men aan de hoofdstad van Egypte, het decor van de levendige romans van Naguib Mahfouz, laureaat van de nobelprijs voor de letterkunde. Minder bekend is dat ‘Caïro’ wereldwijd een begrip is bij organisaties die ijveren voor seksuele gezondheid. Bijna twintig jaar terug werd daar, op een internationale conferentie over bevolking en ontwikkeling, een Actieprogramma aangenomen waarvan de invloed zich tot op vandaag laat gelden. De manier waarop we denken over voortplanting, seksualiteit en vrouwenrechten is mede geïnspireerd door ‘Caïro’. Het Programma vormt het referentiedocument bij uitstek voor talloze gezondheidswerkers, mensenrechtenactivisten en beleidsmakers wereldwijd.

Stand van zaken bij twintigste verjaardag

Volgend jaar viert het Actieprogramma zijn twintigste verjaardag. Tijd voor een stand van zaken. Om die reden organiseerde UNFPA, het VN- bevolkingsfonds, een wereldwijde bevraging die in kaart brengt hoe het met de uitvoering van het Actieprogramma gesteld is. Het rapport met resultaten voor de VN-regio 'UNECE' (Noord-Amerika, Europa, Centraal-Azië en Israël) wordt op 1 juli voorgesteld op een internationale VN-conferentie in Geneve.

Goede punten voor België

Het rapport toont de diversiteit van de regio aan. Enerzijds zijn er landen zoals België, landen met een laag aantal tienerzwangerschappen, toegankelijke seksuele gezondheidsdiensten, een sterk rechtenkader voor seksuele minderheden en kwaliteitsvolle seksuele vorming op school. Anderzijds blijven de uitdagingen in de regio groot.

Het aantal hiv-infecties in Oost-Europa en Centraal-Azië blijft toenemen, vooral bij kwetsbare groepen. Het aantal mensen met hiv verdriedubbelde er sinds 2000. Dit heeft onder meer te maken met politieke onwil om van de aanpak van hiv een echte prioriteit te maken.

Hoewel de prevalentie van moderne anticonceptie in de meeste West-Europese landen hoog ligt (rond de 75%) is die bedroevend laag in verschillende Oost-Europese en Centraal-Aziatische landen. Vrouwen willen een zwangerschap vermijden of uitstellen maar culturele, financiële en wettelijk obstakels steken hier een stokje voor.

Individuele rechten staan centraal

Het Actieprogramma van Caïro benadert thema’s rond bevolking en ontwikkeling vanuit een rechtenperspectief. Het toonaangevende document stelt individuen en hun individuele rechten centraal. Keuzevrijheid op het vlak van het eigen lichaam, seksualiteit en voortplanting kregen een prominent plaats in het programma.

In de lijn van het Actieprogramma hield de Belgische vertegenwoordiger een sterk pleidooi voor vrouwenrechten, rechten van seksuele minderheden en toegankelijke informatie en diensten voor jongeren. De inspirerende Belgische speech bewijst dat ons land met geloofwaardigheid een voortrekkersrol kan opnemen bij de promotie van seksuele en reproductieve rechten wereldwijd.