Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Handleiding Lichamelijke & Seksuele Integriteit voor sportclubs is klaar

27/02/2013 - 15:07

PERSBERICHT VAN VLAAMS MINISTER VAN SPORT PHILIPPE MUYTERS
Handleiding Lichamelijke & Seksuele Integriteit voor sportclubs

Vanaf vandaag kunnen sportclubs die een beleid (willen) voeren tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag aan de slag met een laagdrempelige handleiding. Die is samen met een sportversie van het Vlaggensysteem voorgesteld aan de sportfederaties. De handleiding en het Vlaggensysteem zijn praktische vertalingen van het Raamwerk Lichamelijke en Seksuele Integriteit in de Sport, dat op vraag van Vlaams minister van Sport Philippe Muyters werd opgesteld door een brede werkgroep*.

Voor de kinderen en voor de clubs

Sportclubs willen vooral sport organiseren, maar moeten voor kinderen en jongeren ook veilige omgevingen zijn. Het is voor jonge sporters immers niet eenvoudig om grenzen te stellen i.v.m. lichamelijke en seksuele integriteit. Vlaams minister van Sport Philippe Muyters: “Clubs doen er goed aan een beleid te voeren en niet te wachten tot ze met een probleem zitten. Daarbij wil ik hen helpen. Seksueel grensoverschrijdend gedrag voorkomen is natuurlijk vooral in het belang van de kinderen, maar ook de reputatie van de club is in het geding. De maatschappij aanvaardt immers niet dat kinderen ermee te maken krijgen, in welke vorm dan ook.”

Vlaggensysteem en aanspreekpersoon

In de handleiding (zie www.sportmetgrenzen.be) staat hoe sportclubs kinderen kunnen beschermen tegen grensoverschrijdend gedrag van andere kinderen of volwassenen. De clubs wordt gevraagd gedragsregels op te stellen, bijv. over het gebruik van kleedkamers. Ook wordt uitgelegd hoe ze kunnen reageren op seksueel grensoverschrijdend gedrag. Minister Muyters: “Een handig hulpmiddel is het Vlaggensysteem. Daarin kunnen sportclubmedewerkers en jongeren, via getekende situaties uit de sport, leren reageren op eventuele incidenten.” Verder krijgen sportverenigingen de raad een aanspreekpersoon te benoemen, voor jonge sporters met vragen of probleem.

*met Bloso, Bond Voor Lichamelijke Opvoeding, Childfocus, Departement CJSM, Internationaal Centrum voor Ethiek in de Sport, Sensoa, Stichting Vlaamse Schoolsport, Vlaams Bureau voor Sportbegeleiding, Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid, Vlaamse Sportfederatie, kabinet van de Vlaamse minister van Sport

extra info

marc.geenen [at] vlaanderen.be 
raadgever communicatie van Philippe Muyters,
Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport
0475 30 75 08