Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Het Hiv-plan is levend en wel

07/03/2016 - 10:23

Het Hiv-Plan voor België 2014-2019 bevat 58 acties om de hiv-problematiek accuraat aan te pakken. De doelstellingen zijn het aantal nieuwe gevallen van hiv-infecties verminderen, de toegang te bevorderen tot diensten en programma’s voor preventie, opsporing, zorg en kwaliteitsvolle begeleiding en het verminderen van alle vormen van stigmatisering en discriminatie. 

De ontwikkeling van het Hiv-Plan en bijhorende lancering was een resultaat van de samenwerking tussen een brede representatie van organisaties betrokken in het hiv-werkveld, waaronder vele preventie-organisaties met jarenlange ervaring.  Het Monitoring Comité van het Hiv-plan heeft na twee jaar een tussentijds rapport opgesteld.  En daaruit blijkt dat er belangrijke stappen zijn gezet. Enkele voorbeelden daarvan zijn:

  • Er werden sensibiliserende campagnes ontwikkeld en uitgevoerd naar prioritaire doelgroepen (mannen die seks hebben met mannen en Sub-Saharaans Afrikaanse migranten) die de diverse aspecten van combinatiepreventie belichtten. In Vlaanderen werden mannen die seks hebben met mannen bijkomend geïnformeerd over de impact van de hoeveelheid virus in het bloed op de overdracht van hiv;
  • Vorig jaar werd een sensibiliserende campagne gevoerd om discriminatie en stigmatisatie van mensen met hiv tegen te gaan gericht naar het algemeen publiek;
  • Eén van de zeldzame Europese studies rond PrEP, het gebruik van hiv-remmende medicatie voor preventie, werd in Antwerpen opgestart door het Instituut voor Tropische Geneeskunde ( ‘Be-PrEP-ared’ );
  • Voor de opstart en terugbetaling van hiv-medicatie, onafhankelijk van het aantal afweercellen in het bloed van de hiv-positieve persoon, werd een advies gevraagd aan de Commissie voor Terugbetaling van Geneesmiddelen. Het antwoord wordt spoedig verwacht.

Op Vlaams niveau heeft Jo Vandeurzen, minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin eind 2014 het Hiv-plan tot een belangrijk referentiekader gemaakt bij de oproep voor een partnerorganisatie rond seksuele gezondheid.  Sensoa heeft dit in zijn dossier ook op die manier behandeld en blijft verder inzetten op het ondersteunen van vele acties uit het plan.

Eén van de grootste leemtes blijft momenteel vooral het ontbreken van een nationale teststrategie op hiv en andere soa’s.  We hopen dat de bevoegde ministers binnenkort samen afspraken zullen maken om hier concreet werk van te maken.

Lees het volledige Monitoring-rapport