Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Memorandum voor het Recht op Abortus

27/09/2013 - 17:54

Enkele maanden voor de verkiezingen wil het Platform voor het Recht op Abortus, waarvan Sensoa deel uitmaakt, een oproep doen aan de huidige politieke gangmakers en de toekomstige besluitvormers. Het is een bewuste keuze om dit initiatief voor te leggen op 28 september, de Internationale Actiedag voor het Recht op Abortus.

In maart 2012 organiseerde ons Platform te Brussel de Mars voor het Recht op Abortus in Europa, waaraan meer dan 2000 mensen deelnamen. Dit jaar willen we ons, in het licht van de aankomende verkiezingen, specifiek richten naar het beleid. Daarom hebben wij een memorandum opgesteld waarin ieder beleidsniveau wordt aangesproken.

Dit memorandum zal vandaag worden verstuurd naar alle voorzit(s)ters van de Belgische democratische partijen alsook aan alle federale en regionale parlementariërs en alle Europarlementsleden. Bovendien zullen wij in de lente van 2014, vlak voor de verkiezingen, alle partijen uitnodigen om van gedachten te wisselen over de nota zodat zij uiteindelijk ook aan iedereen hun engagement ten overstaan van het recht op abortus kunnen tonen. Wij nemen te zijner tijd opnieuw contact met u op om ook u uit te nodigen voor deze bijeenkomst.

Het Platform voor het Recht op Abortus is pluralistisch en feministisch. Meer dan 300 Belgische en internationale organisaties en meer dan 8200 burgers ondertekenden het charter op de website www.abortionright.eu

Waarom 28 september?

Traditioneel mobiliseerden Latijns-Amerikaanse vrouwenbewegingen hun leden op 28 september om hun regeringen wakker te schudden: zij vroegen de legalisatie van abortus, een verbetering van de toegankelijkheid ervan (zowel financieel als op het vlak van veiligheid) en het beëindigen van de stigmatisering van vrouwen die een abortus hadden.
Sinds 2011 draagt het netwerk Women’s Global Network for Reproductive Rights (WGNRR) 28 september uit als “Internationale Dag voor het Recht op Veilige Abortus”.

Meer info is terug te vinden op www.september28.org en www.safeabortionwomensright.org.

Perscontact :
Julia Laot, 02-515-17-68, 0485-983-145, julia.laot [at] mutsoc.be