Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Mensen met hiv verantwoordelijk om veilig te vrijen

10/06/2011 - 12:00

Naar aanleiding van de zaak waarin een Angolese man werd veroordeeld omdat hij zijn echtgenote had geïnfecteerd met het hiv-virus, wil Sensoa zijn standpunt inzake de verantwoordelijkheid van mensen met hiv herhalen. Over de concrete zaak is het moeilijk een uitspraak te doen omdat we de details onvoldoende kennen.

Sensoa vindt dat mensen met hiv de verantwoordelijkheid hebben veilig te vrijen om te vermijden dat het virus wordt overgedragen. Iedereen heeft de plicht de persoonlijke en seksuele integriteit van zijn of haar partner te respecteren en te beschermen. Ook mensen met hiv. Dat neemt niet weg dat iedereen ook een verantwoordelijkheid heeft voor het eigen welzijn. Veilig vrijen doe je nog steeds met twee.

Het bekendmaken van de eigen serostatus is op zich wettelijk niet verplicht. Toch is het voor het psychologisch welbevinden van de persoon met hiv en de onderlinge vertrouwensband tussen partners aan te raden dat dit toch gebeurt. Sensoa probeert dan ook mensen met hiv te ondersteunen om daar voor uit te komen. Ook al beseffen we ten volle dat dit moeilijk is omwille van het taboe en het stigma dat op de ziekte rust. Tegelijkertijd werkt Sensoa onder meer via campagnes aan een maatschappelijk klimaat waarin mensen met hiv aanvaard worden zodat het makkelijker is om met je serostatus naar buiten te treden.

Sensoa is geen voorstander van strafrechtelijke vervolging van mensen met hiv tenzij er sprake is van misleiding of dwang. Ook indien de intentie er is om iemand bewust schade toe te brengen door onveilig te vrijen, is een rechtszaak op zijn plaats. Dit is echter zeer uitzonderlijk.

We merken in andere landen dat strafrechtelijke vervolging van mensen met hiv contraproductief werkt omdat het taboe nog groter wordt waardoor mensen nog minder gaan uitkomen voor hun serostatus. Bovendien zullen minder mensen zich laten testen als ze weten dat de kennis van hun eigen serostatus kan bijdragen tot een veroordeling.