Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Oké?! maakt grenzen onder jongeren bespreekbaar

17/09/2013 - 12:57

Nieuw spel voor jongeren van 12 tot 16

Jongeren van vandaag zijn vragende partij om te praten over grenzen in het seksuele verkeer. Vooral met leeftijdsgenoten willen ze in discussie gaan. Wat is oké, wat niet?

Geen simpel verhaal van daders of slachtoffers

Kinderen en jongeren zijn slachtoffer van seksueel grensoverschrijdend gedrag, maar gaan evengoed zelf over de grens. Experimenteren met grenzen hoort bij jong zijn, maar als het echt fout loopt raakt een jongere diep gekwetst.

Beelden en boodschappen over seks

Wegwijs raken in een wereld vol beelden en boodschappen over seks, het is een hele uitdaging.

  • Nieuwe media geven jongeren veel informatie over seks, maar niet altijd op maat van hun ontwikkeling. Via sociale media delen ze beelden en ervaringen, zonder stil te staan bij de mogelijkheden en gevaren.
  • Die media spiegelen jongeren een bepaald verwachtingspatroon voor. Over seksualiteitsbeleving en lichaamsbeeld bijvoorbeeld. Seksualisering zet vooral meisjes onder druk.
  • Door de globalisering leven jongeren vaak in cultureel gemengde groepen met verschillende normen en waarden. En verwachtingen tegenover jongens en meisjes.

Werken aan weerbaarheid

Weerbaarheid is veel meer dan 'nee' zeggen. Het gaat om je eigen grenzen kunnen ervaren en benoemen. En grenzen van anderen respecteren. Daarom oefenen jongeren met dit spel intensief met de criteria voor grensoverschrijdend gedrag uit het Vlaggensysteem.

Praten over wensen en grenzen

Zo speelt 'Oké?!' onder meer in op attitudes en opvattingen over respect en dwang, seksisme en stereotiepen over mannen en vrouwen én het belang van een duidelijke en expliciete communicatie over wensen en grenzen.

Vlaggensysteem als kader

Het Vlaggensysteem geeft 6 duidelijke criteria om seksueel gedrag te benoemen. Als zwaar, ernstig, licht grensoverschrijdend of oké. Met dit theoretisch kader op de achtergrond maakte Jong & Van Zin dit vernieuwend spel om grenzen bespreekbaar te maken.

Kopen of ontlenen

Je kan het spel kopen bij Jong & Van Zin en Sensoa Shop. Didactische info vind je in de Leermiddelenbank. Daar kan je het spel ook ontlenen.