Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Raamwerk Seksualiteit en Beleid op maat gemaakt

18/12/2012 - 11:23

Op de studiedag "Seksualiteit en lichamelijke integriteit" werd een stand van zaken geschetst, getuigenissen gegeven en good practises voorgesteld over de vertaalslag van het Raamwerk Seksualiteit en Beleid. Als antwoord op de aanbevelingen van de Parlementaire commissie seksueel misbruik in de Kerk engageerden de Vlaamse Ministers van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Sport, Jeugd en Onderwijs zich ertoe om gezamenlijk initiatieven te nemen om de integriteit van kinderen en jongeren te beschermen in hun sectoren.

Sensoa en Child Focus hadden eerder in 2012 al het Raamwerk Seksualiteit en Beleid ontwikkeld. Dat helpt de seksuele en lichamelijke integriteit van kinderen en jongeren te beschermen en tegelijk voldoende aandacht te hebben voor hun seksuele ontwikkeling. Eén van de initiatieven van de Vlaamse ministers was de vraag aan Sensoa en Child Focus om het Raamwerk concreet bruikbaar te maken voor organisaties en voorzieningen om een beleid uit te werken, bij te sturen of te verbeteren.

Samen met vertegenwoordigers van diverse niveaus en externe experts ontwikkelden vier werkgroepen daarom vier versies van het Raamwerk en trainingen van mensen die organisaties kunnen begeleiden bij dat beleidswerk.

Raamwerk: uitgaan van een positieve visie op seksualiteit en seksuele ontwikkeling van jongeren

Zaken van kindermishandeling en seksueel misbruik komen meer dan ooit naar buiten. Seksueel geweld op kinderen en jongeren is een maatschappelijk probleem met bijzonder zware impact op iedereen die daarbij betrokken is. Daarom was het noodzakelijk een gezamenlijke strategie uit te werken voor alle sectoren die met jongeren werken.

Belangrijk daarbij is dat die strategie vertrekt vanuit een positieve visie op seksualiteit en jongeren alle kansen geeft om op hun tempo hun seksualiteit te ontwikkelen. Die visie staat centraal in het Raamwerk Seksualiteit en Beleid.

Het Raamwerk gaat uit van een integraal beleid: vertrekken bij een breed kwaliteitsbeleid en dan verder bouwen met een preventie- (het voorkomen van) en reactiebeleid (hoe reageren bij). Maar het bleek dat een aanpassing op maat van organisaties uit de sectoren Jeugd, Sport, Onderwijs, Jeugdhulpverlening en Kinderopvang noodzakelijk was.

Vertaalslag van het Raamwerk op maat van organisaties

De ministers Pascal Smet, Jo Vandeurzen en Philippe Muyters engageerden Sensoa en Child Focus, die het oorspronkelijk raamwerk uitwerkten, voor die opdracht. Vier werkgroepen werkten een versie uit voor respectievelijk integrale jeugdhulp, kinderopvang, sport en jeugdwerk. De uitvoering voor de sector onderwijs vindt in 2013 plaats.

Daarnaast vonden er vormingen plaats van mensen die organisaties kunnen begeleiden. Zij kregen opleidingen rond het Vlaggensysteem van Sensoa en de specifieke raamwerken. Om zelf trainingen te kunnen geven kregen ze ook volledig uitgewerkte draaiboeken mee.
Met de raamwerken en de opleidingen achter de rug is het nu aan de organisaties zelf om aan de slag te gaan.

De digitale versie van het Raamwerk is online terug te vinden.