Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Sensoa lanceert Zanzu.be: een unieke website over seksualiteit in 13 talen

17/11/2015 - 07:56

Sensoa lanceert Zanzu.be, een toegankelijk geschreven site voor anderstaligen met tekeningen bij de artikels, navigatie via iconen en een voorleesfunctie. Ook staat er op Zanzu.be een vertaalwoordenboek voor specifieke termen over seksualiteit, lichaam en relaties. De site, een samenwerking van Sensoa met het Duits Federaal Agentschap voor Gezondheidspromotie (BZgA), informeert in 13 talen over seksuele gezondheid. Zanzu.be is er niet alleen voor anderstaligen, maar vormt ook een hulpmiddel voor professionals om met anderstaligen te communiceren. Zowel een internationale adviesraad als een Belgische adviesraad gaven feedback en zijn nog steeds betrokken bij de site. Ook nieuwkomers, asielzoekers en hulpverleners werden voor de ontwikkeling van de website bevraagd over hun noden en behoeften.

De nood aan een nieuwe website

Sensoa hoorde van professionals dat er behoefte was aan duidelijke en betrouwbare informatie voor anderstaligen. Op internet is het soms moeilijk om in andere talen goede en juiste informatie te vinden over seksuele gezondheid, aangepast aan de situatie in België. Fedasil, de abortuscentra, de inburgeringsklassen, huisartsen en anderen worden regelmatig geconfronteerd met nieuwkomers met vragen of problemen over seksuele gezondheid. Er is schroom om daarover te praten en er is de taalbarrière. 
Iedereen in Vlaanderen heeft recht op informatie over seksuele gezondheid. Mensen kunnen door een andere taal of cultuur moeite hebben om over relaties en seksualiteit te spreken. Daarom is Zanzu.be een goed initiatief, temeer omdat professionals die met anderstaligen werken, zo sterk betrokken worden" aldus Jo Vandeurzen, minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Ook bleek er nood aan tips over interculturele communicatie en aan achtergrondinformatie voor professionals. Professionals die graag informatie op papier meegeven, kunnen zonder onnodige ballast artikels van de site printen in een duidelijke lay-out en zo een ‘brochure’ op maat samenstellen.

Hoe zeg je anticonceptie in het Farsi?

De site is beschikbaar in 13 talen: Nederlands, Duits, Frans, Engels, Spaans, Russisch, Turks, Arabisch, Farsi, Bulgaars, Pools, Roemeens en Albanees. De site is opgebouwd uit 6 thematische blokken: lichaam, gezinsplanning en zwangerschap, infecties, seksualiteit, relaties en rechten en wet. Een stijlgids voor zowel het taalgebruik als het visueel materiaal garandeerde eenduidigheid over de verschillende talen en onderwerpen. 

Sensoa werkte ook in alle talen een terminologielijst uit met 240 termen over seksuele gezondheid en hun definities. De meest gevoelige termen werden door meerdere vertalers van de cel sociale vertalers en tolken van het Agentschap Integratie en Inburgering gecontroleerd. Dat hielp de webteksten neutraal, correct en consistent te vertalen.

Begrijpelijkheid gegarandeerd

Zanzu.be biedt begrijpelijke basisinformatie om bewuste keuzes te kunnen maken over seksuele gezondheid. Het taalgebruik is eenvoudig, maar correct en rechttoe rechtaan. Ongeveer 300 tekeningen verduidelijken de teksten. Die beelden zijn informatief en niet choquerend. Ze bevatten weinig details en zijn uitgewerkt met oog voor diversiteit (huidskleur, beharing, lichaamsbouw enzovoort). 

De navigatie werd opgebouwd via iconen die afgetoetst werden op duidelijkheid en relevantie. Elk thematisch blok heeft een aparte kleurcode. Ook de voorleesfunctie en de terminologielijst werken drempelverlagend.

Op zoek naar een url: zanzu.be

De url voor de site werd Zanzu. Dat is kort, makkelijk te onthouden en te schrijven, klinkt positief, is taalonafhankelijk en de url was beschikbaar in de belangrijkste extensies (.be, .eu, .de). 

Zanzu.be bekendmaken

Een website heeft pas zin als hij ook gebruikt wordt. Sensoa stelt Zanzu.be een eerste keer voor op de studie- en netwerkdag voor professionals met als thema ‘praten over seksualiteit met anderstaligen’. In samenwerking met het Agentschap Integratie en Inburgering zal Sensoa vorming geven over Zanzu.be aan alle onthaalbureaus. Ook de asielcentra, Centra voor Algemeen Welzijnswerk en andere kunnen bij Sensoa een vorming aanvragen over werken met de site. In 2016 ontwikkelt Sensoa nog vormingen, niet alleen over de site maar ook over praten over seks en relationele en seksuele vorming voor nieuwkomers. De site als hulpmiddel krijgt ook aandacht in de opleiding en nascholing van huisartsen.

Samenwerkingen

Bij de totstandkoming waren een internationale en Belgische adviesraad betrokken, met vertegenwoordigers van onder meer de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), Rutgers uit Nederland, het Noorse ministerie voor volksgezondheid, het Oostenrijkse Institut für Familienforschung, International Centre for Reproductive Health, International Planned Parenthood Federation en het Instituut voor Tropische Geneeskunde. Daarnaast was er steun van Agentschap Integratie en Inburgering, IN-Gent, Integratie en Inburgering Antwerpen, Fedasil, Rode Kruis Vlaanderen, ITG HIV-SAM Project, Stad Antwerpen, Pasop, Ghapro, WGC De Kaai, WGC Regent, WGC Rabot, Gams, Intact vzw, Medimmigrant, Dokters van de Wereld, CAW Brussel, Dr Willy Peerscentrum, Abortuscentrum Gent, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Lhiving, Domus Medica, Ella vzw en Minderhedenforum.