Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Sensoa verwelkomt het Hiv-plan

11/10/2013 - 15:57

Federaal Minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx lanceert samen met de gemeenschapsministers het Belgische hiv-plan. Dit overkoepelend actieplan werd mee opgesteld door iedereen die in België werkt rond hiv en aids, met een grote inbreng van mensen met hiv zelf. Sensoa, het Vlaams expertisecentrum  voor seksuele gezondheid, verwelkomt het hiv-plan dat alle inspanningen rond preventie en zorg bundelt en de bakens uitzet voor de toekomst. Het was lang wachten op het plan. Maar het is dan ook een ambitieus, omvattend plan dat de meest actuele trends en informatie rond de aidsproblematiek bevat en een accurate stand van zaken geeft. Nu komt het erop aan te zorgen voor de daadwerkelijke uitvoering ervan.

Combinatiepreventie als leidraad

Het hiv-plan is het resultaat van een jaar lang intensief werken door organisaties, artsen, belangengroepen, wetenschappers én mensen met hiv zelf. Met voorstellen voor verschillende acties wordt een antwoord gegeven op de hiv- en aidsproblematiek in België. Een centraal element daarin is combinatiepreventie, het gezamenlijk en afgestemd inzetten van verschillende preventiestrategieën die elkaar versterken. Sensoa verwelkomt deze keuze voor het combineren van interventies die inwerken op biomedische, gedragsmatige, maatschappelijke en structurele factoren.

Zo dient er gewerkt te worden rond biomedische factoren. Het is bijvoorbeeld belangrijk om mensen met hiv al in een vroeg stadium medicatie te geven. Vroegtijdige behandeling zorgt ervoor dat de hoeveelheid virus in het bloed zeer laag wordt, waardoor de kans op overdracht van hiv erg klein wordt, zelfs bij onbeschermde seksuele contacten. Bovendien is die behandeling ook goed voor mensen met hiv zelf. Een ander voorbeeld is het toedienen van hiv-remmende medicatie direct na een risico-situatie (b.v. een gescheurd condoom), om zo de overdracht van hiv te voorkomen.

Een ander element zijn de gedragsmatige factoren. Dat slaat dan op de ‘klassieke’ sensibilisatie om mensen aan te zetten om veilig te vrijen. Een ander voorbeeld zijn campagnes om risicogroepen te overtuigen van de noodzaak om zich regelmatig te laten testen op hiv en andere seksueel overdraagbare aandoeningen (soa’s). Of nog, mensen die te horen kregen dat ze seropositief zijn, moeten de keuze kunnen maken en de voordelen kennen van tijdige behandeling. 

Verder is er het maatschappelijk kader. Een samenleving die angst en stigma overstijgt en zich openstelt voor mensen met hiv, draagt bij tot meer openheid en bespreekbaarheid van hiv en veilig vrijen. Het bestrijden van discriminatie werkt op die manier preventief. Een ondersteunend klimaat rond homoseksualiteit zet aan tot veilig(er) vrijen, net als de mogelijkheid om openlijk met de huisarts over seksuele gezondheid te kunnen praten. Ook de inbedding van relationele en seksuele vorming in het onderwijs, heeft zijn invloed.

Ten slotte zijn ook een aantal structurele maatregelen nodig. Dat slaat op de beschikbaarheid en betaalbaarheid van hiv-medicatie voor iedereen die deze nodig heeft. Ook de terugbetaling van testen op hiv en soa’s of de mogelijkheid om anoniem, snel en gratis te laten testen is belangrijk. Net zoals het voorzien van de mogelijkheid om vaccinatie van jongens tegen het humaan papillomavirus (hpv), een soa, op te nemen in het vaccinatiebeleid.   

Uitdaging: actieplan omzetten in actie

De uitdaging is nu dat actieplan uit te voeren. Met crisisbudgetten en 58 voorstellen van acties die politiek gezien verdeeld zitten over diverse bevoegdheidsniveaus, zal dat niet makkelijk zijn. Er zullen keuzes moeten gemaakt worden, prioriteiten worden gelegd. Blijvend overleg zal nodig zijn om de uitvoering van het plan en de afstemming van de werkingen van alle betrokkenen te garanderen. 

Sensoa voorziet alleszins ruimte in zijn planningen en wil zich engageren om mee te helpen bij de realisatie van dit actieplan. 

Lees ook de uitgebreide visie van Sensoa op het Hiv-plan.