Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Volgens Hoge Gezondheidsraad kan testaanbod op hiv uitgebreid worden

23/07/2015 - 11:22

Op 23 juli publiceerde de Hoge Gezondheidsraad zijn advies over gedecentraliseerd en gedemedicaliseerd testen op hiv. Dit laat toe dat niet-medische professionelen een hiv-test kunnen aanbieden op locatie. Het advies spreekt zich gunstig uit over deze aanpak.

Naast het ‘klassieke’ aanbod om een hiv-test te laten uitvoeren bij de huisarts is dit een extra mogelijkheid. Wel worden een aantal belangrijke voorwaarden opgesomd waaraan deze nieuwe aanpak dient te voldoen. Sensoa verwelkomt dit advies en de bijkomende voorwaarden. Sensoa hoopt dat Minister van Volksgezondheid De Block het spoedig in praktijk helpt brengen.

Wat is het advies?

Het advies omschrijft hoe gedecentraliseerd en gedemedicaliseerd testen op hiv mogelijk is. Het gaat hierbij om een hiv-test door niet-medische professionelen en buiten een klassieke medische setting zoals een artsenpraktijk. Als zo’n test aangeeft dat er sprake kan zijn van hiv, moet het resultaat worden bevestigd in een aidsreferentielabo. Daarom spreekt het advies over oriëntatietesten. 

Voor de meeste mensen blijft het klassieke aanbod via de huisarts de voorkeur wegdragen. Enkel voor specifieke doelgroepen, namelijk mannen die seks hebben met mannen en mensen afkomstig uit Sub-Saharaans Afrikaanse landen, hebben initiatieven van gedemedicaliseerd en gedecentraliseerd testen op hiv zin. Bij beide groepen komt hiv immers veel meer voor dan bij de algemene bevolking

Voorwaarden voor het advies

Het advies pleit om initiatieven voor gedecentraliseerd en gedemedicaliseerd testen op hiv aan een aantal voorwaarden te onderwerpen. Voorwaarden, zoals:

  • de aanwezigheid van een stuurcomité,
  • training over hiv-testen voor medewerkers aan het initiatief,
  • goede informatie aan de doelgroepen. 

Gezien het huidige wettelijke kader gedemedicaliseerd en gedecentraliseerd testen op hiv niet toelaat, roept het advies op om dit kader aan te passen. 

Het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid wijst er op, dat voor deze initiatieven wel toestemming vereist is.  De Vlaamse Werkgroep Bevolkingsonderzoek adviseert over dit onderwerp.

Waarom is dit advies belangrijk?

Op dit moment worden zo goed als 14.000 mensen met hiv medisch opgevolgd in België. Vermoedelijk ligt het aantal mensen dat leeft met hiv (ook zonder het te weten) veel hoger. Jaarlijks worden meer dan 1000 nieuwe hiv-diagnoses vastgesteld, voornamelijk onder Belgische homomannen en migranten afkomstig uit Sub-Saharaanse Afrikaanse landen.

Het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid schat in dat 20% van de mensen die leven met hiv het zelf niet weten. Voor Vlaanderen zou dit betekenen dat in 2013 meer dan 1400 mensen nog geen diagnose kregen. De redenen hiervoor kunnen sterk variëren:

  • onwetendheid
  • denken dat je geen risico loopt
  • onvoldoende toegang tot testplaatsen

Er zijn dus bijkomende initiatieven nodig om deze kloof te dichten. Het advies is daarom een stap in de goede richting. Bovendien draagt het advies bij tot de realisatie van het Belgische Hiv-Plan 2014-2019. Verschillende acties (acties 9, 10 en 15) in dit plan verwijzen immers naar het belang van een degelijk aanbod van gedemedicaliseerd en gedecentraliseerd testen op hiv naar specifieke doelgroepen.

Wat vindt Sensoa ervan?

Sensoa verwelkomt het advies van de Hoge Gezondheidsraad over gedemedicaliseerd en gedecentraliseerd testen op hiv. Het zorgt voor meer diversiteit in het testaanbod naar specifieke doelgroepen. Voor heel wat homomannen en Sub-Saharaans Afrikaanse migranten bestaan er momenteel drempels in het huidige aanbod om zich te laten testen op hiv. Wanneer deze testen in hun directe omgeving worden aangeboden, verlaagt dit niet enkel de drempel naar een hiv-test, het verhoogt ook de bespreekbaarheid. Tegelijkertijd heeft het advies aandacht voor de randvoorwaarden die voor de nodige kwaliteit moeten zorgen.

Eens de hiv-diagnose bevestigd is, pleit Sensoa ervoor om snel met medicatie te starten. Op die manier blijft de persoon met hiv gezonder en is spoedig niet langer besmettelijk. Tot slot: het advies spreekt zich enkel uit over testen op hiv en niet op soa. Hiervoor kan je steeds terecht bij de huisarts. 

Sensoa hoopt dat Minister van Volksgezondheid De Block dit advies zal volgen en de aanbevelingen spoedig in de praktijk wil brengen. Dat kan door het wettelijk kader aan te passen en de nodige financiering te voorzien voor initiatieven die deze aanpak mogelijk maken.