Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Wetenschappelijke studie bevestigt dat vaginale ring met hiv-remmende medicatie werkt

Therapietrouw lijkt achillespees bij jongere vrouwen

23/02/2016 - 14:24

Twee studies bij 4.500 Afrikaanse vrouwen bevestigen wat gehoopt werd: een vaginale ring uit silicone die gelijkmatig de hiv-medicatie Dapivirine afstoot, biedt bescherming tegen hiv-infectie. Vrouwen kunnen de ring zelf inbrengen en maandelijks vervangen zodat zij niet meer afhankelijk zijn van de man om een condoom te gebruiken. De studies toonden ongeveer 30% minder infecties in vergelijking met een placebogroep. Vooral (het gebrek aan) therapietrouw blijkt een bepalende factor voor deze uitkomst, een uitdaging die sterkst gevoeld wordt bij de jongere vrouwen.

Een ring die beschermt

Wereldwijd is aids nog steeds de belangrijkste doodsoorzaak bij vrouwen tussen de 15 en 44 jaar. Vaak bevinden vrouwen zich niet in een positie waarbij ze zichzelf kunnen beschermen tegen hiv omdat ze daarbij afhankelijk zijn van mannen. De vaginale ring van het International Partnership for Microbicides (IPM), dat voor deze studie steun kreeg van de Vlaamse overheid, brengt daarin verandering. De verwachtingen waren hooggespannen want recent onderzoek toonde aan dat anti-retrovirale hiv-medicatie ook preventief werkt. De hiv-medicatie Dapivirine, werd ontwikkeld door een Vlaams biotech bedrijf dat IPM een kosteloze licentie verleende voor de ontwikkeling en productie van de vaginale ring.

Therapietrouw is zwakke schakel

De ene studie toont effectiviteit (het risico op hiv nam af) van 56% bij vrouwen boven 21jaar en 61% effectiviteit bij vrouwen boven 25 jaar. Ook de andere studie toonde betere resultaten naarmate de vrouwen ouder waren. Binnen die leeftijdsgroepen werd de ring ook meer consistent gebruikt. Bij de leeftijdsgroepen tussen 18 en 21 jaar zag men bij beide studies weinig of geen bescherming. De data van de onderzoekers suggereren dat de ring continue moet gedragen worden om bescherming te bieden en consistent gebruik meer bescherming biedt.

Verdere stappen

IPM wil drie verdere stappen ondernemen:

  • Een uitbreiding van de studie om antwoorden te krijgen op een aantal belangrijke vragen over het product en het gebruik ervan.
  • Het samenstellen van een dossier om ervoor te zorgen dat de ring een officiële productlicentie krijgt.
  • Verder samenwerken met overheden, donoren en de gemeenschappen. Belangrijk is dat iedereen de resultaten ten volle begrijpt, zodat kan bepaald worden welke rol de ring kan  spelen in hiv-preventieprogramma’s. 

Vrouwen en meisjes extra kwetsbaar

Ondanks de wereldwijde vooruitgang bij de aanpak van hiv, worden meisjes en vrouwen in lage- en midden-inkomenslanden onevenredig getroffen door hiv en aids. Zo is aids nog steeds de belangrijkste doodsoorzaak wereldwijd bij vrouwen tussen de 15 en 44 jaar. In verschillende regio’s ‘vervrouwelijkt’ de hiv-epidemie. In de Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara bijvoorbeeld , zijn ongeveer 60 % van de hiv - positieve volwassenen en drie kwart van de hiv- geïnfecteerde jongeren vrouwen. In die regio hebben jonge vrouwen minstens twee keer zoveel kans om geïnfecteerd te worden in vergelijking met jonge mannen. De vervrouwelijking van hiv onderstreept de dringende nood aan vrouwvriendelijke preventiemiddelen zoals een vaginale ring. 

Sensoa steunt IPM

Sensoa is sinds vele jaren een partner van IPM. Wim Van de Voorde, beleidsmedewerker internationaal beleid: "Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten zijn één van de prioriteiten binnen internationale samenwerking in het Vlaamse regeerakkoord. We zijn verheugd dat dit ook vertaald werd in steun van organisaties die een belangrijke rol spelen in het verbeteren van de seksuele gezondheid en de rechten van meisjes en vrouwen. De resultaten van de studie wekken hoop voor nieuwe preventiemiddelen voor vrouwen."

Lees meer over vrouwen en hiv