Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Seksuele gezondheid van volwassenen in Vlaanderen: feiten en cijfers

Inleiding

Deze Feiten & cijfers beschrijft de seksuele gezondheid van volwassenen vanaf 25 jaar in Vlaanderen. Deze groep bestaat voor het Vlaamse en het Brusselse hoofdstedelijk gewest uit ruim 5,3 miljoen personen (FOD Economie, 2014). De gegevens komen uit wetenschappelijk onderzoek en uit registratiegegevens van overheidsinstanties.

Onderzoek en registratiegegegevens

  • Tussen februari 2011 en februari 2012 vroegen onderzoekers aan 1.832 personen tussen 14 en 80 jaar uit het Vlaams gewest hoe tevreden ze waren over hun seksueel functioneren, of ze reeds seksueel geweld meemaakten, wat hun ervaringen waren met zwangerschap en anticonceptie, hoe jong ze seksueel actief werden enz. Dat is het zogenaamde Sexpert-onderzoek (Buysse e.a., 2013).
  • De gezondheidsenquête 2013 (Charafeddine, 2014) bevraagt 10.000 personen in België, waarvan 3.500 personen in het Vlaams Gewest.

Leeftijd en herkomst

  • Ruim 36% van de Vlaamse bevolking is ouder dan 50 jaar (FOD Economie, 2014). 
  • Begin 2012 woonden er in het Vlaams Gewest 453.399 personen met een niet-Belgische nationaliteit ('vreemdelingen'), of 7% van de Vlaamse bevolking. Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gaat het om 371.041 personen met een niet-Belgische nationaliteit, of 33% van de Brusselse bevolking. Deze aantallen zijn tegenover begin jaren 2000 duidelijk gestegen. 
  • Daarnaast vind je ook cijfers over de 'personen van vreemde herkomst'. Dat zijn niet alleen personen met een niet-Belgische nationaliteit, maar ook personen die de afgelopen jaren de Belgische nationaliteit hebben verworven en hun kinderen. In het Vlaams Gewest gaat het begin 2012 om 1.114.792 personen of 17,5% van de bevolking. 1 op 6 Vlamingen is dus van vreemde herkomst (Vlaamse migratie- en integratiemonitor, 2013).
  • Het leeftijdsprofiel van de niet-Belgen verschilt duidelijk van dat van de Belgische bevolking. De leeftijdsgroepen van 25 tot 49 jaar zijn opvallend meer vertegenwoordigd bij de niet-Belgen. Bij de leeftijdsgroepen vanaf 50 jaar is het net omgekeerd. Het aandeel 60-plussers ligt bij de Belgische bevolking (26%) dubbel zo hoog als bij de niet-Belgen (13%) (Vlaamse migratie- en integratiemonitor, 2013). 

Armoede

15,3% van de Belgische bevolking leeft onder de armoedegrens, waarvan 9,8% in het Vlaamse Gewest (Dierckx e.a., 2013). Het betreft vooral leefloners, werklozen, ouderen en eenoudergezinnen.

Cijfers en aanbevelingen

In deze Feiten & cijfers vind je cijfers en beleidsaanbevelingen over:

  • (on)geplande zwangerschap;
  • seksueel overdraagbare aandoeningen (soa’s) en hiv;
  • seksueel grensoverschrijdend gedrag;
  • en de seksualiteitsbeleving van volwassen Vlamingen.

Pagina's