Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Nuance past bij veralgemenende conclusies inzake discriminatie van mensen met hiv

30/03/2017 - 12:01

Charlotte Pezeril van het Observatorium voor Aids en Seksualiteit aan de Brusselse universiteit Saint-Louis analyseerde 141 klachten van seropositieve mensen die bij Unia werden ingediend van 2003 tot 2014. De klachten draaien vooral rond discriminatie op het werk of inzake verzekeringen. Die discriminatie wordt vaak ingegeven door angst en vooroordelen. Het leidt tot onrespectvol omgaan met mensen met hiv, pestgedrag en misbruik. Het is dan ook een goede zaak dat elk van die zaken grondig geanalyseerd werd. 
Maar er past ook nuance bij de veralgemenende conclusies die er uit worden getrokken.

Discriminatie is realiteit, maar...

Uitsluiting op basis van de hiv-status gebeurt. De impact daarvan op mensen die er het slachtoffer van worden is enorm. Maar vandaag leidt onderhandelen, bemiddelen en informeren, onder meer met de hulp van Sensoa, tussen bv. werknemer en werkgever vaak al tot goede resultaten. Vroeger ontbrak die mogelijkheid. Of was de informatie die kon gegeven worden inderdaad weinig hoopgevend. Iemand die vroeger besmet was met hiv wachtte ziekte, afwezigheden op het werk en finaal zelfs overlijden.

Situatie is nu anders

Nu kunnen we aangeven dat met de actuele medicatie mensen met hiv dezelfde levensverwachting hebben als mensen zonder hiv. Zij zijn dus als werknemer even geschikt als een persoon zonder hiv. Bovendien maakt een goede behandeling het virus onoverdraagbaar. Maakt iemand met hiv zijn status bekend op de werkvloer dan kan een informatieronde over hiv helpen. De angst bij werkgevers en collega's van een seropositieve werknemer kan zo weggenomen worden.
Los daarvan is men ook niet verplicht bij een sollicitatie of aanwerving de serostatus mee te delen. 

Kortom, problematisch hoeft het dus niet altijd te zijn. Sommige werknemers slagen er bovendien prima in om hun werkgever in vertrouwen te nemen zonder dat dit tot problemen leidt. 

Meer dan hiv

Ook dient de focus op hiv verruimd te worden. Sensoa werkt samen met het Vlaams patiëntenplatform en Franstalige organisaties om elke vorm van uitsluiting voor elke chronische ziekte, dus niet enkel hiv, aan te pakken.

En verzekeringen

Inzake verzekeringen is er ook vooruitgang geboekt. Al blijven verzekeringsmaatschappijen soms moeilijk doen of beperkingen opleggen. Daar blijven we aan verder werken en kijken we uit naar rechtspraak die hopelijk in een aantal concrete gevallen de puntjes op de i zal zetten.  

Lees meer over hiv en werken, verzekering, toegang tot zorg en discriminatie.