Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Opinie: Allesoverseks.be vormt tegengewicht voor bestaande online informatie en beeldvorming over seksualiteit

Kim Peeters

Allesoverseks.be wil het seksueel en relationeel welbevinden bij jongeren in het algemeen bevorderen. We schrijven ons hiermee binnen de brede definitie van seksuele gezondheid van de Wereldgezondheidsorganisatie in (1).  We informeren dus niet enkel over hoe je best omgaat met de risico’s die met seksueel verkeer gepaard gaan, maar schenken evenzeer aandacht aan de plezierige en aangename kanten van seksualiteit. Seks is immers niet alleen een kwestie van kommer en kwel, maar is ook een manier om onze identiteit, intimiteit en lichamelijkheid op een positieve wijze te uiten. 

Zoeken naar de juiste informatie op internet

Seks is een thema dat veel nieuwsgierigheid opwekt en waar onduidelijkheden over bestaan. Vooral jongeren zitten met zeer veel vragen waarop ze geen antwoord vinden. En ze gaan hier, in toenemende mate, online naar op zoek. Uit onderzoek blijkt dat Google vanaf de leeftijd van 12 jaar de eerste plaats is waar ze hun zoektocht aanvatten én waar ze de beste informatie denken te vinden. Vanaf de leeftijd van 16 jaar is Google informatiebron nummer één voor 8 op 10 van de jongeren. Toch melden de jongeren uit het onderzoek dat het niet altijd eenvoudig is om iets te vinden in het grote digitale aanbod. Sommige jongeren ervaren een virtuele overload. Betrouwbaarheid van informatie is hierbij een belangrijke issue (2).  

Bestaande vragen beantwoorden

Een essentieel uitgangspunt van allesoverseks.be, van bij haar ontstaan in 2008, is dat we vertrekken vanuit de concrete vraagstelling van jongeren. We spreken hierbij geen waardeoordeel uit. Ons vertrekpunt is dus niet of het ‘juist’ is om bepaalde vragen te hebben, wel of het een vraag is die bij jongeren leeft en daar een bezorgdheid vormt. ‘Is het normaal dat mijn schaamlippen uitsteken?’ ‘Waarom kom ik maar weinig klaar?’ ‘Zijn de penissen uit porno realistisch?’ zijn maar enkele van de typische vragen waarop de site een correct en wetenschappelijk onderbouwd antwoord biedt. Eventuele veronderstellingen of mythes worden onmiddellijk weerlegd.

Dat er een grote nood is aan antwoorden op zulke vragen blijkt uit het aantal bezoekers op allesoverseks.be, dat jaar na jaar aangroeit: meer dan drie miljoen bezoeken in 2016, een stijging van ruim 40% ten opzichte van 2015. 90% van deze bezoekers komt effectief via Google op de website terecht, na een gerichte zoekopdracht. De website is gemaakt voor 15- tot 25-jarigen, maar trekt ook andere leeftijdsgroepen aan. 

Nood aan normalisering en realisme

Kijken we naar de pagina’s die meest bezocht worden, dan blijkt hier een duidelijke nood aan normalisering van ideaalbeelden. Jongeren moeten gerustgesteld worden: de ‘standaarden’ die vaak in de media en online worden gesteld zijn onrealistisch, eraan beantwoorden is onhaalbaar. Ook de informatie over de plezierige en aangename aspecten van seksualiteit is populair. De informatie over de ‘beleving’ van seksualiteit vormt dan ook het handelsmerk van allesoverseks.be.

Internet is zeer visueel en jongeren in het bijzonder worden aangesproken door beelden. Er is online ook zeer expliciet seksueel foto- en videomateriaal te vinden. De kans dat ze op die seksuele beelden zullen stoten, neemt snel toe met de leeftijd (3).  De meeste Vlaamse kinderen krijgen op het moment dat ze naar de middelbare school overgaan een eigen smartphone (4).  Jongeren, maar dus ook kinderen, komen - soms ongewild - terecht op pornowebsites, met hun eigen bepaalde beeldvorming over seksualiteit en lichaam. Allesoverseks.be wil hiertegenover andere, realistische, beelden plaatsen. We kozen bewust voor tekeningen die duidelijk zijn, maar die ook mensen in al hun diversiteit en in een intieme setting tonen. De partners zijn evenwaardig, hebben geen perfecte lijven en communiceren over hun wensen en grenzen. 

Relationele en seksuele vorming, een gedeelde verantwoordelijkheid

Het belang van het internet als bron voor informatie en beeldvorming voor seksualiteit mag dus niet onderschat worden, en waardevolle online bronnen zoals Allesoverseks.be zijn nodig. Maar dat is niet voldoende. Sensoa pleit dan ook voor een brede relationele en seksuele vorming, waar de verschillende actoren, met name de school, ouders, de centra voor leerlingenbegeleiding, het verenigingsleven (jeugdwerk, sport),… een rol in spelen. Het wordt steeds duidelijker dat er betere gezondheidsresultaten te behalen zijn als kinderen en jongeren goede, kwaliteitsvolle relationele en seksuele vorming krijgen. Goed voorgelichte kinderen en jongeren weten beter wat ze wel en niet fijn vinden, kunnen beter hun wensen uiten en hun grenzen aangeven. Zo ontwikkelen ze niet alleen meer wederzijds respectvolle relaties maar ook een veiliger, plezieriger en gezonder seksleven.

Kim Peeters is sitebeheerder van Allesoverseks.be

Referenties:

  1. WHO (2006). Defining sexual health. Report of a technical consultation on sexual health, 28–31 January 2002, Geneva. Geraadpleegd via http://www.who.int 
  2.  Schamp, J., Jongbloet, J., van der Kreeft, P. e.a. (2013). Infoscan Rapport. Een onderzoek naar informatiezoekgedrag bij kinderen, tieners en jongeren. HoGent, Faculteit Mens en Welzijn.
  3.  Vandoninck, S., d’Haenens, L., Ichau, E. (2014). Net children go mobile. Geraadpleegd via http://ebl.vlaanderen.be/publications/documents/62107. 
  4.  Mediaraven en LINC (2016). Onderzoeksrapport Apestaartjaren 6, p.10. Geraadpleegd via https://drive.google.com/file/d/0B0Gf3skoGIynU3NKTm1xczItNkU/view