Seksualiteit kan in veel vormen door mensen worden beleefd en ervaren.

Voor een gezonde en veilige omgeving denk je best na over de omgangsregels binnen je organisatie.

Maak afspraken over hoe je met elkaar op vlak van seksualiteit wil omgaan binnen de context van de school of organisatie.

Waarom maak je een checklist omgangsregels?

Deze lijst kan je helpen om de huidige regels in kaart te brengen of nieuwe afspraken te maken. Gebruik de checklist om na te gaan welke onderwerpen nadere discussie en afspraken behoeven. Op basis van de discussie kan je aanpassingen doen in het schoolreglement, de kleedkamerafspraken enzovoorts. 

Voorbeeld situatie

Meisjes van twaalf jaar zijn op zeeklas. 

Ze hebben een pornoboekje gevonden en bekijken het.

Mesijes van 12 jaar lezen samen een pornoboekje

Wie is betrokken?

Kinderen, jongeren, ouders, begeleiders of opvoedingsverantwoordelijken en medewerkers van het (school)team zijn belangrijke betrokkenen.

Maak de omgangsregels in overleg en evalueer ze regelmatig

Afspraken over omgangsregels moeten in overleg tot stand komen, werk daar dus samen aan. Evalueer regelmatig bestaande gewoontes en gebruiken.

Omgangsregels gelden niet alleen in slaapsituaties

Sommige items in de omgangsregels lijken op het eerste zicht enkel voor schoolinternaten van toepassing.

Toch zijn deze ‘residentiële’ aandachtspunten ook relevant voor andere situaties. Bijvoorbeeld situaties waarin jongeren zich omkleden: lessen lichamelijke opvoeding.

Maar ook slaapsituaties bij meerdaagse schooluitstappen, sportklassen, jeugdkampen. 

Meer over de checklist omgangsregels seksualiteit

Kijk verder bij ‘beleidsinstrumenten’ in het Raamwerk Seksualiteit en Beleid dat bij jouw sector past. Daar vind je meer info over de checklist omgangsregels seksualiteit

Ga aan de slag met het Raamwerk seksualiteit en beleid

Raamwerk Seksualiteit en Beleid - algemeen

Erika Frans en Astrid De Bruycker
Handleiding | Van 0 tot 25 jaar
AankopenDownloadenOntlenen

Het raamwerk seksualiteit en beleid is opgemaakt voor verschillende sectoren. Voor elke sector zullen telkens andere elementen meer of minder bruikbaar zijn. Je kunt de verschillende onderdelen aanpassen aan wat je echt nodig hebt.

Interessante opleidingen

Leer een beleid rond seksualiteit uitbouwen in 3 stappen: visie, beleid en toepassing in jouw organisatie. We stemmen het programma verder af op jouw vragen.

Leer seksueel gedrag van jongeren correct inschatten en gepast reageren met het Vlaggensysteem