Als leerkracht ben je vaak de eerste aanspreekpersoon als ouders bezorgd zijn over de seksuele opvoeding op school. 

Tips voor een goed gesprek met de ouders:

  • Ook een boze reactie toont betrokkenheid, bekijk het dus positief.
  • Ga niet meteen in de verdediging, maar luister eerst goed.
  • Verken de reden achter de bezorgdheid.
  • Geef eventueel wat meer info over de lessen. 
  • Stem af met je team als dit niet voldoende helpt.

Lees meer over communicatie met ouders

Zoek je inspiratie voor hoe zo'n gesprek kan verlopen? Bekijk de 2 voorbeelden van een gesprek met ouders. 

1. Een ouder is bezorgd om de lessen bij kleuters

Een vader is bezorgd om de lessen seksuele opvoeding in de kleuterklas. De leerkracht gaat met hem in gesprek. 

Bekijk het gesprek tussen leraar en ouder en hoe de leraar dit beleeft. 

Gesprek leraar - ouder

Vader: “Mijn zoon zegt vieze woorden thuis omdat jullie het in de les hebben gehad over piemels en spleetjes. Is dat niet te vroeg om met kleuters te praten over zo’n onderwerpen? Kleuters zijn hier nog niet met bezig, kan je kleuters niet gewoon kleuters laten zijn?!” 

Beleving van de leraar

"Oei, waarom reageert die vader zo boos? Moet ik mij nu gaan verdedigen? Wat moet ik nu zeggen? Ik weet dat kleuters soms andere zaken vertellen over wat er in de klas gebeurt, dan hoe ik het beleef. Misschien berust het misverstand daarop?" 

Gesprek leraar - ouder

Leraar: “Wat heeft je zoon thuis verteld? Kan je wat meer uitleg geven?” 

Vader: “Mijn zoon was vroeger nog niet bezig met seks en sinds jij een les over ‘het lichaam’ hebt gegeven, roept hij de hele tijd piemel en spleetje."

Beleving van de leraar

"De vader denkt dat het door mijn les komt dat zijn zoon nu praat over geslachtsdelen en dat dit ongepast is voor een kleuter. Eigenlijk is dit normaal gedrag voor kleuters."

Gesprek leraar - ouder

Leraar: “Het is normaal dat kleuters experimenteren met ‘vieze woorden’ om reacties uit te lokken bij volwassenen. Je mag hem gerust corrigeren hierin. Het is niet oké om dit overal te roepen.” 

Vader: “Toch vind ik het niet oké dat jullie het al over seks hebben in de klas.”

Beleving van de leraar

"De vader vindt relationele en seksuele vorming niet oké op kleuterleeftijd. Misschien moet ik uitleggen waarom we dit geven? De ouder denkt misschien dat we echt over seks praten. Ik zal proberen hem gerust te stellen."

Gesprek leraar - ouder

Leraar: “In de les hebben we het niet gehad over seks. Maar we hebben wel gepraat over alle lichaamsdelen, dus ook de geslachtsdelen. Kleuters hebben veel vragen over het lichaam en zijn nieuwsgierig naar verschillen tussen jongens en meisjes. Het is belangrijk dat we dat dan ook juist uitleggen.” 

Vader: “Ik zal, als mijn kind daar vragen over zou hebben, er wel met mijn kind over praten. Daar hoeft de school zich niet mee te bemoeien.”

Beleving van de leraar

"De vader heeft het recht om dit te vinden. Ik ben gerust bereid om samen oplossingen te zoeken, maar ik denk niet dat ik hierop een toegeving kan doen, de kinderen hebben die informatie namelijk nodig. Ik zou me beter voelen als het team hier mee over beslist."

Gesprek leraar - ouder

Leraar: “Ik vrees dat ik hier weinig aan kan doen. Het is op school onze visie dat kinderen recht hebben op correcte informatie, ook over relaties en seksualiteit. Maar ik zal uw bezorgdheid doorgeven naar het lerarenteam en u zo snel mogelijk een antwoord geven vanuit de school.” 

Vader: “Mijn zoon stelt nu de hele tijd vragen over seks. Moet ik dan maar op alles een antwoord geven? Waar eindigt dit?”

Beleving van de leraar

"De vader weet niet goed welke informatie hij aan zijn zoon moet geven. Hij lijkt wat onzeker. Misschien kan ik hem op weg helpen door enkele tips te geven."

Gesprek leraar - ouder

Leraar: “Als ze een vraag stellen, dan is dat een teken dat ze op zoek zijn naar juiste informatie. Vraag eerst wat je zoon al weet over het onderwerp. Soms schrik je dat dit best al wel veel of net heel verkeerd of naïef is. Je kan dan best op de vraag antwoorden op een manier die je zoon begrijpt.

Als het te moeilijk wordt, of je kind heeft voldoende informatie gekregen, dan verliest het snel zijn interesse. Als je zelf niet goed weet welke informatie je kan geven, kan je misschien eens op zoek gaan naar enkele kinderboekjes over het thema.

Als je nog vragen hebt, kan je altijd bij mij of de leerlingenbegeleider terecht.” 

Vader: “Ik ben nog steeds niet echt akkoord, maar ik begrijp dat je het met je team moet bespreken. Bedankt alvast om te luisteren.”

Beleving van de leraar

"Pff, was dit nu een goed gesprek of niet? Ik weet het niet goed. Wat als die ouder nog eens kwaad terugkomt? Ik leg het dinsdag eens voor op het teamoverleg."
 

2. Een ouder wil haar kind uit de les halen

Een moeder is bezorgd over de lessen seksuele opvoeding in de school van haar tiener. Ze wil haar kind uit de les halen.

Bekijk het gesprek tussen leraar en ouder en hoe de leraar dit beleeft. 

Gesprek leraar - ouder

Moeder: “Ik heb gehoord dat jullie lesgeven over de eerste keer seks. Voor mij is dat echt not done. Kan je de klasgroep tijdens die lessen niet in twee delen en mijn dochter les laten krijgen door de godsdienstleerkracht?”

Beleving van de leraar

"Kan ik dat wel toestaan? Ik ga eerst nog wat informatie geven over wat er precies aan bod komt in de lessen seksuele opvoeding."

Conversatie leraar - ouder

Leraar: “In de lessen gaat het inderdaad over de eerste keer seks, maar dat betekent niet dat we jongeren aansporen om seks te hebben. We willen hen net doen nadenken over de waarde van seks en hen in staat stellen om weloverwogen beslissingen te nemen over relaties en seksualiteit.” 

Moeder: Door erover te praten zet je hen net aan om seks te hebben, dat snapt u toch ook wel?”

Beleving van de leraar

"Deze misvatting komt vaak voor, niet enkel bij religieuze mensen. Hoe weerleg ik dit op een goede manier?"

Conversatie leraar - ouder

Leraar: “Dat is inderdaad wat veel mensen denken. We willen je dochter echter ook helpen om aan te geven wat ze zelf wil, en op haar strepen leren staan. Zeker als ze maagd wil blijven is dit belangrijk.

Uit onderzoek blijkt ook dat jongeren bewustere keuzes rond seks maken, en net later starten met seks als ze goede relationele en seksuele vorming hebben gekregen.” 

Moeder: “Bij jullie is het allemaal ‘vrijheid, blijheid, doe maar op, zolang je er maar van geniet. Dat is niet wat ik wil voor mijn kind.”

Beleving van de leraar

"Ik deel haar zorgen, ik zou dit ook niet willen voor mijn kind. Maar het is niet echt wat we hier op school als boodschap geven." 

Gesprek leraar - ouder

Leraar: “Het gaat in de les inderdaad ook over hoe je seks fijn kan maken. Onze boodschap is daarbij dat jongeren voor zichzelf goed moeten nadenken onder welke voorwaarden seks voor hen leuk kan zijn. Daarbij is er zeker ook plaats voor vertrouwen, intimiteit, vaste relaties en spiritualiteit.

De opvoeding die je dochter van thuis uit meekreeg is in de les dan ook waardevol om mee te nemen in de groepsdiscussie. We respecteren uw visie en gaan uw dochter ook nooit een andere visie opleggen. In de klas vinden we het belangrijk dat de leerlingen hierover nadenken en een eigen mening hebben.” 

Moeder: “Met alle respect, maar ik denk niet dat u echt kan begrijpen wat onze visie is. Kan dit echt niet worden overgelaten aan de godsdienstleerkracht?”

Beleving van de leraar

"Ze heeft ergens wel gelijk, ik kan nooit helemaal begrijpen hoe het is voor haar. Maar ik kan toch niet van alle religies alles weten? Is dat wel mijn rol? Het voelt aan alsof ze bevestiging wil dat haar manier van opvoeden ook oké is."

Gesprek leraar - ouder

Leraar: “Onze rol is niet om de opvoeding van thuis te vervangen of te herhalen, maar om hen in contact te brengen met andere visies en hen daar kritisch over te laten nadenken. Ik wil gerust aan de godsdienstleerkracht vragen om dit aan bod te brengen in zijn lessen, maar ook in andere lessen kan dit thema aan bod komen.” 

Moeder: “Ik vind het toch niet oké. Ik wil niet dat mijn kind nog deelneemt aan deze lessen.”

Beleving van de leraar

"Oei, hierin kan ik niet meegaan. Het kind heeft recht op bepaalde informatie. En het staat ook zo in de eindtermen. Dit moet ik even terugkoppelen naar mijn collega’s en directie."

Gesprek leraar - ouder

Leraar: “Elk kind heeft recht op correcte, betrouwbare, wetenschappelijk onderbouwde informatie. Relationele en seksuele gezondheid is een deel van de minimumverwachtingen vanuit de overheid. Elk kind moet hier les over krijgen. Ik kan hier als leraar niets aan veranderen. Ik wil het wel bespreken met de directie en dan terugkoppelen naar jou. Zullen we dat afspreken?” 

Ouder: “Ik begrijp dat je dit niet meteen kan beslissen. Bedankt alvast om te luisteren.”