Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Dichtbijmijnbedshow

Dichtbijmijnbedshow.be is een project van Sensoa, logo

Probleem

 • Leerkrachten vinden het moeilijk om thema's als 'Hiv en soa', 'Gezinsplanning' en 'Seksueel geweld' boeiend te brengen tijdens de lessen 'Mondiale vorming'.
 • Jongeren zijn zich er niet bewust van dat deze problemen samenhangen met de kwetsbare positie van meisjes en vrouwen.
 • Op een concrete manier lesgeven over mondiale vorming is zeer moeilijk.

Doel

 • Dichtbijmijnbedshow maakt duidelijk dat jongeren overal ter wereld met hetzelfde bezig zijn: relaties en seksualiteit. 
 • De manier waarop verschilt door socio-culturele en religieuze factoren. 
 • Er zijn soms exotische gebruiken, riten of attitudes rond seks en relaties. 
 • Maar thema's als 'tienermoeders én tienervaders' of 'relaties' bevatten heel wat herkenbare elementen.

Methode

 • 'Dichtbijmijnbedshow' werd oorspronkelijk als website ontwikkeld. Nu bestaat het uit lespakketten en een quiz.
 • De naam Dichtbijmijnbedshow verwijst naar de gelijkenissen tussen jongeren hier en in het Zuiden. 
 • De naam gaat ook in tegen het cliché dat de hele thematiek een ver-van-mijn-bed-show is voor jongeren.
 • Oorspronkelijk focuste Dichtbijmijnbedshow op de Milleniumdoelstellingen. Met deze doelstellingen verbonden regeringsleiders zich ertoe om tegen 2015 werk te maken van onder meer de strijd tegen hiv/aids en moedersterfte.
 • Vanaf 2016 tot 2030 lopen de nieuwe internationale 'Doelstellingen voor Duurzame Ontwikkeling' of SDGs. Die besteden uitgebreid aandacht aan gezondheid en welzijn voor iedereen (SDG 3), gezondheid van moeders (SDG 3), gendergelijkheid (SDG 5) en helpen hiv/aids te voorkomen (SDG 5). 

Partners

Het project werd gerealiseerd met de steun van het Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking en de dienst Noord-Zuidbeleid van het Departement Onderwijs en Jeugd van de Provincie Antwerpen.

 • Dichtbijmijnbedshow.be is een website van Sensoa, screenshot van de quiz
 • Dichtbijmijnbedshow.be is een website van Sensoa, screenshot van de openingspagina