Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Doe je mond open voor je sekst-campagne

veilig genieten-campagne van Sensoa die wou aanzetten tot communicatie vooraleer men seks heeft, fragment van de affiche

Probleem

De campagne kwam voort uit de vaststelling dat het aantal tienerzwangerschappen en het aantal abortussen bij meisjes jonger dan negentien toeneemt. In 2000 waren er 2200 abortussen bij meisjes jonger dan negentien en 1300 uitgedragen tienerzwangerschappen. Dat was een toename in vergelijking met het verleden. Er was ook een toename van het aantal hiv-besmettingen per maand. Er werd dus steeds slordiger omgesprongen met het gebruik van voorbehoedsmiddelen, zowel door jongeren als door ouderen.

Omdat de middelen voor de campagne beperkt was werd beslist de campagne te richten op 15- tot 19-jarigen, met specifieke aandacht voor de jongeren uit het TSO en het BSO. Een aantal studies toonden aan dat jongeren uit het TSO en het BSO sneller tot seksueel verkeer overgaan. 70 percent van de meisjes die bij het toenmalig Collectief Anticonceptie aanklopten voor abortus, kwam uit het TSO en het BSO. Het merendeel van die meisjes wist niet dat er zoiets als een morning-afterpil bestaat.

Uit een studie in Antwerpen uitgevoerd, bleek dat meisjes uit het TSO het meest geïnfecteerd waren met chamydia . Het risicogedrag in die doelgroep is dus groter dan het risicogedrag in het ASO.

Doel

De leeftijd waarop jongeren seksueel verkeer hebben, moet niet worden gedefinieerd in termen van eventueel probleemgedrag. Het gaat over het feit of men al dan niet klaar is voor dat seksueel verkeer en of men het al dan niet op een veilige manier heeft.

Vanuit die vaststelling is de campagne Veilig Genieten tot stand gekomen. Elk van de twee woorden is even belangrijk. Seksueel verkeer mag immers niet gebeuren uit prestatiedrang en moet verbonden zijn met tederheid en innigheid. Het komt er dan ook op aan vooral meisjes te leren zeggen dat ze er nog niet klaar voor zijn. Genieten moet bovendien veilig gebeuren.

Methode

Sensoa en toenmalig Trefpunt CGSO hebben een stuurgroep opgericht en hebben een offerte uitgeschreven om een voorstel in te dienen voor de campagne Veilig Genieten. Zeven bureaus hebben een voorstel ingediend : VVL/BBDO ; Gruppo Due ; De Kie Communications ; Libens, Gheury & Fauconnier ; In Casu nv ; Leo Burnett Worldwide en McCann-Erickson. Het CGSO heeft dan aan Toon De Bock gevraagd om een vooronderzoek te organiseren. Toon De Bock is tweede-licentiestudent medisch-sociale wetenschappen. Hij volgt de richting gezondheidsvoorlichting bij professor Ann Buysse, en maakte een eindverhandeling over seksualiteitsvoorlichting.

Hij heeft die zeven campagnes voorgelegd aan vier jongerengroepen - jongens en meisjes - uit het TSO, het BSO, het ASO en ook aan een groep uit het hoger onderwijs. Die zeven campagnes gebruikten de volgende middelen : affiches, de Boomerangcards, posters voor jongerencafés, posters voor scholen, een aantal printadvertenties, radiospots en een website.

Die vier jongerengroepen hebben allemaal deze campagne gekozen als de beste, de duidelijkste en meest aansprekende. Die groepen kwamen tot ongeveer dezelfde conclusies en beseffen dat dit misschien provocerend kon overkomen, vooral voor katholieke scholen. De andere campagnevoorstellen gebruikten soms een nog grovere taal.

Het reclamebureau McCann-Erickson koos voor kanalen waarmee de jongeren van de doelgroep bereikt kunnen worden. Er waren schoolaffiches ('Eerst blablabla, dan boemboemboem'), en advertenties in Humo, Joepie en Flair . In toiletten van cafés en andere uitgaansgelegenheden hingen affiches uit met slogans als: 'Vrijen zonder praten is kut'' (in de damestoiletten) en 'Zeg dan iets, lul' (bij de heren) en Boomerangkaartjes.

Daarnaast waren op Studio Brussel, Donna, Top Radio en FM Mix drie radiospots te horen zijn die de boodschap overbrachten dat praten belangrijk is voor je al dan niet tot seks overgaat.

Evaluatie

Uit een bevraging van jongeren achteraf bleek dat door een overgrote meerderheid van de bevraagden de boodschap gezien, begrepen en van belang gevonden werd. De website kon tijdens de campagneperiode rekenen op 350 bezoekers per dag wat toen (in 2001) veel was.

Partners

Trefpunt CGSO, Sensoa, VVL/BBDO en de toenmalige minister van Welzijn en Gezondheid Mieke Vogels

  • veilig genieten-campagne van Sensoa die wou aanzetten tot communicatie vooraleer men seks heeft, affiche bla bla bla
  • veilig genieten-campagne van Sensoa die wou aanzetten tot communicatie vooraleer men seks heeft, affiche homo