Als medewerker van een Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) is praten over seksuele gezondheid een deel van je takenpakket.

Maar je kan drempels ervaren om het gesprek te voeren: drempels bij jou als hulpverlener, bij de jongere of in het beleid van de school.

De Onder 4 Ogen gespreksmethodiek helpt je om als hulpverlener te praten over seksuele gezondheid. We spelen vooral in op de drempels bij de jongere en de hulpverlener.

 • Als je relaties en seksualiteit aankaart en toestemming vraagt, geef je een duidelijk signaal aan de jongere: het is oké om hierover te praten.  
 • Als CLB-medewerker kan je seksualiteit en relaties aankaarten vanuit een basisaanbod, maar ook in individuele begeleiding. 
 • Omdat je werkt binnen het beroepsgeheim, kan je op individueel niveau gevoelige thema's bespreken. 
 • Je kan in algemene termen noden signaleren aan de school. 

Stap 1: Breng seksuele gezondheid zelf ter sprake

 • Werk aan veiligheid.
 • Open het gesprek.

Stap 2: Stimuleer de jongere om zelf te vertellen

 • Peil naar de ideeën (Ideas), bezorgdheden (Concerns) en verwachtingen (Expectations) van de jongere.
 • Deze vragen zetten jongeren aan om hun verhaal te vertellen, en dragen bij tot de vertrouwensrelatie. 

Stap 3: Vat samen wat de jongere vertelt

 • Een goede samenvatting toont de jongere dat je goed geluisterd hebt.
 • Je kan bepaalde aspecten eruit lichten of benadrukken.

Stap 4: Formuleer een aanbod

 • Formuleer een verder aanbod op maat als dat nodig is.
 • Of verwijs door naar extern hulpaanbod.

Download de volledige handleiding