Als medewerker van een Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) is praten over seksuele gezondheid een deel van je takenpakket.

Maar je kan drempels ervaren om het gesprek te voeren: drempels bij jou als hulpverlener, bij de jongere of in het beleid van de school.

De Onder 4 Ogen gespreksmethodiek helpt je om als hulpverlener te praten over seksuele gezondheid. We spelen vooral in op de drempels bij de jongere en de hulpverlener.

 • Als je relaties en seksualiteit aankaart en toestemming vraagt, geef je een duidelijk signaal aan de jongere: het is oké om hierover te praten.  
 • Als CLB-medewerker kan je seksualiteit en relaties aankaarten vanuit een basisaanbod, maar ook in individuele begeleiding. 
 • Omdat je werkt binnen het beroepsgeheim, kan je op individueel niveau gevoelige thema's bespreken. 
 • Je kan in algemene termen noden signaleren aan de school. 

Stap 1: Breng seksuele gezondheid zelf ter sprake

 • Werk aan veiligheid.
 • Open het gesprek.

Stap 2: Stimuleer de jongere om zelf te vertellen

 • Peil naar de ideeën (Ideas), bezorgdheden (Concerns) en verwachtingen (Expectations) van de jongere.
 • Deze vragen zetten jongeren aan om hun verhaal te vertellen, en dragen bij tot de vertrouwensrelatie. 

Stap 3: Vat samen wat de jongere vertelt

 • Een goede samenvatting toont de jongere dat je goed geluisterd hebt.
 • Je kan bepaalde aspecten eruit lichten of benadrukken.

Stap 4: Formuleer een aanbod

 • Formuleer een verder aanbod op maat als dat nodig is.
 • Of verwijs door naar extern hulpaanbod.

Download de volledige handleiding

Vraag een vorming op maat aan

Hoe praat je over relaties en seksualiteit met cliënten, jongeren, anderstaligen? Maak kennis met de Onder 4 Ogen gespreksmethodiek.