Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Q & A Seksmythes campagne

Wat is het doel van deze campagne?

Met deze campagne willen we een aantal veelvoorkomende misvattingen over seks ontkrachten. We sporen de algemene bevolking aan een ‘reality check’ inzake seks te doen, zich te informeren en te toetsen in welke mate hun verwachtingen realistisch zijn.

We kennen Sensoa als het expertisecentrum voor seksuele gezondheid. Waarom praat Sensoa plots over seksmythes?

Sensoa wil het algemeen publiek informeren en sensibiliseren over seksualiteit en seksuele gezondheid in de brede zin van het woord. We gaan daarbij uit van de definitie van seksuele gezondheid van de Wereldgezondheidsorganisatie. Daarin is seksuele gezondheid meer dan enkel de afwezigheid van ziekte en het voorkomen van risico’s. Het houdt ook mentaal en seksueel welzijn in en behandelt dus ook de aangename kanten van seksualiteit. 

Net die seksmythes kunnen een gezonde en aangename beleving van seksualiteit in de weg staan. Seksuologen geven aan dat steeds meer koppels zich zorgen maken over (onrealistische) verwachtingen en nood hebben aan ‘normaliserende’ boodschappen.

Is dit wel belangrijk? Waarom hebben jullie het niet over grotere zaken, zoals hiv? 

We blijven ons nog steeds inzetten voor de strijd tegen soa en hiv en dat is ook dit jaar niet anders. Onze aanwezigheid op de Belgian Pride en Antwerp Pride stond dit jaar in het teken van de slogan “Haal hiv uit de Kast”, waarbij het stigma rond hiv werd aangekaart. Ook op onze sites, en in onze campagnes gericht op homomannen, acties rond Wereldaidsdag en getuigenissen in de pers staan hiv en soa vaak centraal.

Waarom deze mythes en geen andere? Hoe weten jullie dat mensen hiermee bezig zijn?

De mythes werden geselecteerd na enige studie. Dat deze mythes onder de bevolking leven, blijkt enerzijds uit een grootschalige bevolkingsstudie (Sexpert 2013) en anderzijds uit een bevraging bij professionals (waaronder huisartsen, gynaecologen, seksuologen e.a). Uiteraard is niet iedereen in dezelfde mate bezig met elk van deze zes misvattingen, maar we houden het evenmin op deze zes. De seksmythecampagne is in feite een driejarig project, waarbij we in de toekomst onze pijlen zullen richten op nog meer misvattingen, ook bij specifieke doelgroepen. De mythes zijn ook bewust scherp geformuleerd om reacties los te weken bij het publiek. 

Loop je met een dergelijke campagne niet juist het risico bepaalde mythes te bevestigen?

Het grafisch concept toont de eigenlijke mythe slecht leesbaar. Zo wordt de lezer getriggerd om meteen verder te lezen tot de eigenlijke ontkrachting van de mythe. Op onze website zijn de mythes doorstreept, om aan te tonen dat ze “fout” zijn, en geven we onmiddellijk de ontkrachting mee. In de populaire media werken we bovendien met experts, waaronder seksuologen, die de mythes verder weerleggen. 

Loop je met een dergelijke campagne niet juist het risico op bepaalde normen op te leggen?

Neen, we nuanceren en zeggen niet dat iets ‘goed’ of ‘fout’ is. Bovendien is er niet één waarheid: in sommige mythes zitten elementen van waarheid. Het is enkel door ze absoluut te stellen dat ze niet langer waar zijn. Zo komen bijvoorbeeld sommige vrouwen wel degelijk klaar door penetratie alleen, maar voor velen is dat niet genoeg.

Is de informatie die jullie bieden ook wetenschappelijk onderbouwd?

Uiteraard. Onze informatie is gebaseerd op actueel wetenschappelijk onderzoek. We baseren ons daarbij op een bio-psychosociaal model van seksuele gezondheid, waarbij er oog is voor de medische, psychologische en ook sociale (relationele) aspecten van seksualiteit.