Met het Raamwerk Seksualiteit en Beleid ontwikkel je een beleid in je organisatie over seksualiteit en lichamelijke integriteit. Je gebruikt het Raamwerk ook om je beleid verder te vormen.

Dit beleid zorgt voor duidelijkheid én veiligheid voor alle mensen binnen je organisatie.

Het raamwerk downloaden

Het raamwerk seksualiteit en beleid is opgemaakt voor verschillende sectoren. 
Voor elke sector zullen telkens andere elementen meer of minder bruikbaar zijn. Je kunt de verschillende onderdelen aanpassen aan wat je echt nodig hebt. 

Raamwerk Seksualiteit en beleid

Dit raamwerk is bedoeld voor alle sectoren waar men met kinderen, jongeren, jongvolwassenen of (kwetsbare) volwassenen werkt. Dit kan in een organisatorisch en residentieel verband.

Met dit materiaal maak je een beleid rond seksualiteit en lichamelijke integriteit. Dit beleid creëert duidelijkheid én veiligheid voor alle betrokkenen.

Voor het onderwijs - Raamwerk Seksualiteit en Beleid

Dit raamwerk is een werkdocument geschikt voor de school. Je werkt een beleid uit voor alle mensen in de school (leerkracht en leerling, etc.) rond lichamelijke en seksuele integriteit.

Voor het jeugdwerk - Raamwerk Seksualiteit en Beleid

Met dit Raamwerk maak je een beleid op binnen je jeugdorganisatie. Maak de thema’s seksualiteit en seksueel grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar binnen je organisatie. Leer duidelijke grenzen aangeven en bewaken.

Voor de integrale Jeugdhulp - Raamwerk Seksualiteit en Beleid

Werk je in de Jeugdhulp? Ontwikkel met dit materiaal een beleid uit rond lichamelijke en seksuele integriteit voor de minderjarige en de begeleider in de jeugdhulp.

Voor de kinderopvang - Raamwerk Seksualiteit en Beleid

Dit raamwerk gebruik je om een beleid te ontwikkelen in de kinderopvang. Je beschermt zo de seksuele integriteit van de minderjarige in je organisatie.

Voor de sportsector - Raamwerk Lichamelijke en Seksuele Integriteit

Dit raamwerk is een werkdocument voor sportorganisaties. Het helpt je bij het uitwerken of aanvullen van het beleid rond lichamelijke en seksuele integriteit. Je voorkomt dat kinderen en jongeren te maken krijgen met seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Vormingen en begeleiding om het raamwerk te leren gebruiken

Leer een beleid rond seksualiteit uitbouwen in 3 stappen: visie, beleid en toepassing in jouw organisatie. We stemmen het programma verder af op jouw vragen.

In het Raamwerk werk je met:

  • Uitgangspunten voor kwaliteit, preventie en reactie helpen je keuzes te maken in je beleid over kwaliteit preventie en reactie. 
  • De beleidsmatrix geeft je een overzicht van de verschillende werkwijzen, methodes en interventies om een beleid over lichamelijke en seksuele integriteit inhoudelijk vorm te geven.
  • In de gedragscode verzamel je de richtlijnen voor de medewerkers van je school of organisatie. 
  • Het handelingsprotocol beschrijft de stappen die een lid van je team kan zetten wanneer er binnen je organisatie een vermoeden, onthulling of vaststelling is van seksueel misbruik.
  • Met de checklist omgangsregels maak je afspraken over hoe je met elkaar op vlak van seksualiteit wil omgaan binnen de school of organisatie.