Deze Feiten en cijfers (2019) bundelt de belangrijkste cijfers over soa's in Vlaanderen voor de jaren 2002 tot 2016.

Welke seksueel overdraagbare aandoeningen komen meest voor in België?

Chlamydia, gonorroe en syfilis zijn de vaakst vastgestelde soa’s in België. Het aantal geregistreerde gevallen steeg tussen 2002 en 2016.1

Ze worden vaakst gezien (in dalende volgorde) bij:

 • jonge en jongvolwassen heteroseksuele vrouwen en mannen
 • mannen die seks hebben met mannen
 • hiv-positieve mannen die seks hebben met mannen

Verder cijfers over Humaan Papillomavirus (HPV), Hepatitis B en C

Bekijk ook de Feiten en cijfers over hiv

Cijfers chlamydia

Chlamydia is de meest vastgestelde soa in België, in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  

Tussen 2002 en 2016 steeg het aantal geregistreerde gevallen.  

 • Het aantal geregistreerde gevallen in heel België steeg van 984 gevallen in 2002 tot 6.788 gevallen in 2016.
 • Het aantal geregistreerde gevallen in Vlaanderen steeg van 439 gevallen in 2002 tot 4.221 gevallen in 2016. 
 • Het aantal geregistreerde gevallen in Brussel steeg van 305 gevallen in 2002 tot 1.382 gevallen in 2016. 

Vooral jongeren en jongvolwassenen

 • In 2016 is het aantal gerapporteerde gevallen in België het hoogst bij de 15- tot 29-jarige vrouwen.
 • Bij mannen in Vlaanderen is er een stijgende trend sinds 2011, voornamelijk bij mannen vanaf 20 jaar.  
 • In Brussel is het aantal gerapporteerde gevallen het hoogst bij de 20- tot 24-jarige vrouwen.  

Meer tests, meer diagnoses

Het is mogelijk dat er meer chlamydia geregistreerd wordt omdat meer mensen zich laten testen. Bijvoorbeeld omdat patiënten en hulpverleners beter geïnformeerd zijn. Je kan dus niet met zekerheid stellen dat het aantal chlamydia-infecties in opmars is.

Cijfers gonorroe

Het aantal gonorroe-gevallen stijgt sinds 2002 in België en in Vlaanderen en Brussel  

 • In heel België steeg het aantal gevallen van 275 in 2002 tot 1.515 gevallen in 2016.  
 • In Vlaanderen registreerde men in 2002 150 gevallen, in 2016 tot 880 gevallen. 
 • het aantal registraties in Brussel steeg van 57 gevallen in 2002 tot 359 gevallen in 2016. 

Vooral bij mannen

In 2016 wordt gonorroe voornamelijk geregistreerd bij mannen tussen 20 en 39 jaar (in heel België)  

Sinds 2011 is er in Vlaanderen een toename van de registraties bij 20- tot 29-jarige vrouwen.  

In Brussel wordt gonorroe voornamelijk geregistreerd bij mannen tussen 20 en 44 jaar.

Cijfers syfilis

Het aantal gevallen van syfilis stijgt sinds 2002 in België, Vlaanderen en Brussel 

 • In België steeg het aantal gevallen van 46 registraties in 2002 tot 943 registraties in 2016.  
 • In Vlaanderen steeg het aantal gevallen van 13 registraties in 2002 tot 473 registraties in 2016.  
 • In Brussel steeg het aantal gevallen van 27 registraties in 2002 tot 336 registraties in 2016. 

Vooral bij jonge én oudere mannen

Syfilis wordt in heel België in 2016 voornamelijk geregistreerd bij mannen tussen de 20 en 59 à 60 jaar

Cijfers Humaan Papillomavirus (HPV)

Humaan Papillomavirus is een virus dat veel voorkomt en waarvan er meer dan 100 types bestaan. Sommige types zorgen voor genitale wratten, andere types kunnen aanleiding geven tot baarmoederhalskanker, keelkanker, hoofd- en nekkankers of de iets minder vaak voorkomende penis- en teelbalkanker.

HPV kan overgedragen worden door seksueel contact, maar ook door ander intiem lichamelijk contact. HPV wordt niet systematisch getest tijdens een soa-check up, er zijn dus geen incidentiecijfers voorhanden.

Cijfers Hepatitis B (HBV)

Het aantal meldingen van acute hepatitis B in Vlaanderen blijft vrijwel stabiel sinds 2009 tot 2013 met een mediaan van 53 gevallen per jaar.

In 2014 werden 51 acute gevallen geregistreerd. In 2015 36 en in 2016 33.

HBV kwam bij vrouwen het meest voor bij 30-34 jarigen en bij mannen bij 35-39 jarigen.2

Cijfers Hepatitis C (HCV)

De jaarlijkse HCV incidentie wordt op 1500 geschat (13.6/100.000 inwoners). Deze incidentie blijft stabiel sinds 2008.

HCV wordt vooral geregistreerd bij mannen met een mediaan leeftijd tussen 45-49 jaar.3

Hoeveel Belgen laten zich testen op soa's? 

37,1% van de Belgen tussen 15 tot 64 jaar liet zich ooit testen op soa's. In Vlaanderen is dat een derde (31,6%).5

Meer vrouwen laten zich screenen, vooral de 25-34 jarigen. Vermoedelijk gebeurt dit in het kader van een zwangerschap.5

Preventiebeleid tegen soa's

Preventie tegen soa's houdt in:

 • tijdig testen en behandelen
 • vaccinatie waar het kan 
 • veilig vrijen promoten

Tijdig opsporen door testen en partner-notificatie

Huisartsen hebben een belangrijke rol om soa's op te sporen en te behandelen. Sensoa werkt samen met Domus Medica om de bespreekbaarheid van seksualiteit in het algemeen en soa's in het bijzonder te verhogen onder huisartsen.

Praten over seksualiteit als arts of hulpverlener: stappenplan

Een delicaat punt is de partner-notificatie: het verwittigen van de vroegere (seks)partners na de vaststelling van een soa, met de boodschap om zich ook te laten testen.

Naar mannen die seks hebben met mannen voert Sensoa jaarlijks verschillende sensibiliserende acties waarbij soa's en tests centraal staan.

Meisjes én jongens vaccineren tegen HPV

Vaccinatie tegen HPV is vooral doeltreffend vóór jongeren hun eerste seksuele contacten hebben. Dan is de kans het kleinst dat ze al met een type HPV in contact kwamen.

De Vlaamse overheid biedt het vaccin tegen HPV jaarlijks gratis aan aan alle meisjes in het eerste jaar secundair onderwijs in Vlaanderen. Sinds 1 september 2019 zijn deze vaccins ook gratis voor jongens in hetzelfde jaar. Deze gratis vaccinatie gebeurt door de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB).4

Veilig vrijen promoten

Bekijk de informatie over soa's en veilig vrijen op Allesoverseks.be

Bekijk de tips om les te geven over soa's