Serge Piette is leraar biologie in tweede graad ASO en TSO op het Atheneum Voskenslaan (Gent).

Zijn lessen vormen een deel van de relationele en seksuele vorming die de leerlingen op school krijgen. Er zijn gezondheidsdagen en de collega's van andere vakken en graden besteden ook aandacht aan dit thema.

Leerlingen reageren altijd met veel interesse. Heel normaal eigenlijk
Serge Piette, leraar biologie Atheneum Voskenslaan Gent

Herhaling in de tweede graad is nodig

In mijn vak is de aandacht voor seksuele opvoeding minder uitgebreid dan vroeger. Dat komt door wijzigingen in het leerplan. Vroeger kwamen het lichaam, de geslachtsorganen, de voortplanting, het hormonaal stelsel en de anticonceptiemiddelen aan bod.

Nu wordt dat meer opgenomen in de eerste graad. Op zich is dat goed, maar ik merk dat het thema anticonceptie in de tweede graad beter aansluit bij hun leefwereld en dat herhaling of verdieping nodig is.

Aanvullen met eigen lesmateriaal

Het handboek dat we gebruiken is BIOgenie GO! Dat bevat weinig lesmateriaal over relationele en seksuele vorming. Ik vul dus aan met eigen materiaal. Zeker bij de wetenschappelijke richtingen benut ik het extra lesuur wetenschappelijk werk om diepgaander te werken.

Digitale bronnen en zelfstandig werk

Afhankelijk van de sterkte van de klas geef ik de lessen een beetje anders. De nadruk ligt vooral op kennisverwerving: over de menstruatiecyclus en over anticonceptiemiddelen.

Ik combineer doceren en zelfstandig werk van de leerlingen. Alle info en opdrachten worden via Smartschool bijgehouden. Om de lessen en opdrachten aanschouwelijk te maken gebruik ik veel beeldmateriaal.

Samen opzoeken werkt goed

Leerlingen reageren positief op de lessen, ze vinden die interessant. De leerlingen reageren eigenlijk heel volwassen, vroeger was er wel meer gegiechel. Ze stellen veel vragen over het onderwerp, zowel over de werking van het lichaam als over anticonceptiemiddelen.

Samen (op)zoeken naar antwoorden werkt heel goed. Vaak geven leerlingen ook voorbeelden uit hun eigen leven of omgeving. Zo heb ik meermaals meegemaakt dat er een persoonlijk verhaal bovenkomt. Dat is vaker na de les: leerlingen spreken mij persoonlijk aan om iets uit hun eigen situatie duidelijk te krijgen.

Dialoog organiseren

Als leraar probeer ik rustig en neutraal op vragen te reageren. Ik stimuleer altijd de dialoog onder de leerlingen. Als leerlingen mijn mening vragen geef ik die wel. Over mijn privéleven krijg ik weinig vragen. Dat komt omdat ik niet de gewoonte heb om daarover te praten, mijn leerlingen weten dat.

Op zoek naar lesmateriaal of tips? 

Tussen de lakens OKAN - lespakket

Katelijn Gijsel
Educatief materiaal | Van 11 tot 19 jaar | Onthaalklassen anderstalige nieuwkomers (OKAN)
AankopenDownloadenOntlenen

Wil je zelf lesgeven over anticonceptie? Gebruik onze lestips.