Twee jongens van 16 jaar dwingen een meisje van 14 jaar tot seksuele handelingen.

Jongens van 16 dwingen meisje van 14 tot seks
Zwarte vlag - zeer ernstig grensoverschrijdend gedrag

Het gedrag in deze voorbeeldsituatie krijgt volgens het Sensoa Vlaggensysteem een zwarte vlag.

Vraag je je af hoe je moet reageren bij een situatie met een zwarte vlag? Meer informatie kan je hier terugvinden: richtlijnen voor het reageren per vlag.

Naar waar kan je een slachtoffer doorverwijzen?
Bekijk de organisaties die een slachtoffer al dan niet anoniem kunnen helpen.  

Beoordeling van de situatie

Toets de situatie af aan de hand van de 6 criteria voor gezond seksueel gedrag.

Het gedrag wordt beoordeeld aan de hand van de normatieve lijst. Deze lijst bevat een overzicht van mogelijk seksueel gedrag dat vaak voorkomt per leeftijd.

We kennen een vlag toe op basis van de score op onderstaande criteria.

We beoordelen hier het gedrag van de jongens:

 

Is er wederzijdse toestemming?

Niet oké

Zij geeft geen toestemming voor de seksuele handelingen.

Is er vrijwilligheid?

Niet oké

Er is geen sprake van vrijwilligheid, ze dwingen haar.

Is er gelijkwaardigheid?

Niet oké

Ze zijn ongeveer even oud als het meisje, maar de jongens vormen een fysiek overwicht met zijn tweeën.

Past het gedrag bij de leeftijd en ontwikkeling?

Niet oké

Het stellen van seksuele handelingen is op zich wel oké, maar op deze leeftijd weten ze dat geweld of dwang gebruiken voor seks ongepast is.

Kan het gedrag in deze omgeving en context?

Niet van toepassing

Wat is de impact?

Niet oké

Dit gedrag kan ernstige gevolgen hebben voor haar (bijvoorbeeld op fysiek, emotioneel, psychologisch vlak). De jongens zullen ook de gevolgen moeten dragen van hun gedrag (bijvoorbeeld een gepaste straf).

Hoe kan je reageren?

Tegenover de jongens:

‘Ik heb gehoord dat jullie seksueel gedrag hebben gesteld, maar tegen de zin van het meisje. Wat ging er in jullie om? Het is oké om met seks bezig te zijn, maar een meisje aanranden kan absoluut niet. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat dit niet opnieuw gebeurt, wat spreken we hierover af? Er volgt een straf voor wat jullie haar hebben aangedaan. We gaan jullie ouders inlichten. Het is ook mogelijk dat het meisje aangifte doet bij de politie.’

Tegenover het meisje:

Doe een eerste gesprek met het meisje. Bekijk welke nazorg nodig is. ‘De jongens hebben je gedwongen tot seksueel gedrag, hoe voelde jij je daarbij? Tegen jouw zin zijn zij te ver gegaan. Wat betekent dat voor jou? Het is oké om met seks bezig te zijn, maar een aanranding kan absoluut niet. Er volgt een straf voor de jongens en we gaan de ouders inlichten. Het is ook mogelijk dat jij aangifte doet bij de politie. Wil je hier verder met iemand over spreken?

Tips voor de begeleider:

Jongeren van deze leeftijd weten dat ze niemand mogen dwingen tot seksuele handelingen. Verbied het gedrag, neem maatregelen en maak een verslag op. Roep hulp in van externe partijen voor ondersteuning. Waak erover dat er voldoende nazorg is voor het meisje.

Beleid

Bekijk welke stappen jouw organisatie nog kan nemen om een integriteitsbeleid op punt te stellen op www.grenswijs.be.