Drie jongens van 17 jaar verkrachten een meisje van 16 jaar.

Jongens van 17 verkrachten meisje van 16
Zwarte vlag - zeer ernstig grensoverschrijdend gedrag

Het gedrag in deze voorbeeldsituatie krijgt volgens het Sensoa Vlaggensysteem een zwarte vlag.

Vraag je je af hoe je moet reageren bij een situatie met een zwarte vlag? Meer informatie kan je hier terugvinden: richtlijnen voor het reageren per vlag.

Naar waar kan je een slachtoffer doorverwijzen?
Bekijk de organisaties die een slachtoffer al dan niet anoniem kunnen helpen.  

Beoordeling van de situatie

Toets de situatie af aan de hand van de 6 criteria voor gezond seksueel gedrag.

Het gedrag wordt beoordeeld aan de hand van de normatieve lijst. Deze lijst bevat een overzicht van mogelijk seksueel gedrag dat vaak voorkomt per leeftijd.

We kennen een vlag toe op basis van de score op onderstaande criteria.

We beoordelen hier het gedrag van de jongens

 

Is er wederzijdse toestemming?

Niet oké

Zij stemt niet in met seksuele handelingen.

Is er vrijwilligheid?

Niet oké

Ze dwingen haar.

Is er gelijkwaardigheid?

Niet oké

Ze zijn even oud als het meisje maar ze vormen een fysiek overwicht met zijn drieën.

Past het gedrag bij de leeftijd en ontwikkeling?

Niet oké

Op deze leeftijd weten ze dat geweld of dwang gebruiken voor seks ongepast is.

Kan het gedrag in deze omgeving en context?

Niet van toepassing

Wat is de impact?

Niet oké

Dit gedrag heeft ernstige schadelijke gevolgen voor haar (bijvoorbeeld een trauma). De jongens kunnen ook negatieve gevolgen ondervinden, zoals vervolging en straf.

Hoe kan je reageren?

Tegenover de jongens:

‘Ik heb gehoord dat jullie een meisje gedwongen hebben tot seks. Wat ging er in jullie om? Het is oké om met seks bezig te zijn, maar een meisje verkrachten kan absoluut niet. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat dit niet opnieuw gebeurt? Wat spreken we hierover af? Er volgt een straf voor wat je haar hebt aangedaan. We gaan jullie ouders inlichten. Het is ook mogelijk dat het meisje aangifte doet bij de politie.’

Tegenover het meisje:

Doe een eerste gesprek met het meisje. Bekijk welke nazorg nodig is. De jongens hebben je gedwongen tot seks, hoe voelde jij je daarbij? Tegen jouw zin zijn zij te ver gegaan. Wat betekent dat voor jou? Het is oké om met seks bezig te zijn, maar een aanranding kan absoluut niet. Er volgt een straf voor de jongens, we gaan de ouders inlichten. Het is ook mogelijk dat jij aangifte doet bij de politie. Wil je hier verder met iemand over spreken?

Tips voor de begeleider:

Jongeren van deze leeftijd weten dat ze niemand mogen dwingen tot handelingen. Verbied het gedrag, neem maatregelen en maak een rapport op. Roep hulp in van externe partijen voor ondersteuning. Waak erover dat er voldoende nazorg is voor het meisje.

Beleid

Bekijk welke stappen jouw organisatie nog kan nemen om een integriteitsbeleid op punt te stellen op www.grenswijs.be.