Sensoa behartigt al meer dan 25 jaar de belangen van mensen met hiv. De dienstverlening van Sensoa Positief richt zich naar mensen met hiv, hun omgeving en professionelen.

Als stagiair lever je een bijdrage aan het actieterrein mensen met hiv. Dat is het team binnen Sensoa dat intermediairs ondersteunt om met hun cliënten de impact van hiv op hun leven en op hun seksualiteit te bespreken: hiv-specifieke zorgverstrekkers, maar ook algemene zorgverstrekkers en professionelen.

Ook verzorgt Sensoa een rechtstreekse dienstverlening naar mensen met hiv door onder andere intakegesprekken, lotgenotencontacten en infoavonden. Het aanbod is gratis en vertrouwelijk.

Tevens ontwikkelen we interventies om het maatschappelijk stigma van hiv te verminderen.

Lees meer over Sensoa Positief

Taken van de stagiair  

Als stagiair zal je vooral meedraaien binnen de dienstverlening van het actieterrein mensen met hiv.

 • Je volgt intake-gesprekken mee. Uiteindelijk neem je zelf intake-gesprekken op.
 • Je beantwoordt vragen die via mail of telefonisch binnenkomen. 
 • Je bouwt activiteiten mee uit en zorgt je voor de nodige ondersteuning.
 • Samen met de beleidsmedewerker werk je aan de opvolging van signaaldossiers (anders behandelen van mensen met hiv) en meldingen van discriminatie bij UNIA. 
 • Je draait mee binnen de vrijwilligerswerking. 
 • Je organiseert lotgenotencontacten en zet vrijwilligers in binnen activiteiten of vragen voor getuigenissen en volgt ze mee op. 
 • In het kader van de jaarlijkse planning bekijken we in welk project je kan meedraaien en zelfstandig dingen kan uitwerken.  

Wat verwachten we van jou?

 • Je studeert Sociaal Werk, afstudeerrichting Maatschappelijk Werk 3de jaar.
 • Je loopt stage in de periode tussen februari en mei 2022.
 • Je loopt 37,5 uren per week stage in de opgegeven periode.

Competenties: 

 • Je weet van aanpakken en bent een uitstekende organisator.
 • Je komt, in samenwerking met collega’s, tot concrete resultaten.
 • Je beschikt over goede gespreksvaardigheden om mensen met hiv te ondersteunen.
 • Je hebt een open en ruimdenkende blik op seksualiteit en weet taboeonderwerpen ontwapenend te bespreken.
 • Bovendien heb je een goed inlevingsvermogen om de impact van een chronische aandoening op iemands leven in te schatten. 
 • Je hebt interesse of bent bereid om je in te werken in onderwerpen zoals leven met hiv, stigma, veilig vrijen.
 • Je hebt een open attitude naar mensen met hiv en mannen die seks hebben met mannen en je sluit moeiteloos aan bij de missie van Sensoa: de seksuele gezondheid bevorderen. 

Wat is het aanbod van Sensoa?

 • Je werkt in een dynamische organisatie, waar je kansen krijgt om jezelf te ontplooien, ideeën uit te werken en jezelf uit te dagen.
 • Je werkt met diverse doelgroepen en krijgt daarbij optimale ondersteuning van de stagebegeleider en het hele team.  

Iets voor jou?

Heb je interesse, neem dan contact op met positief@sensoa.be en bezorg ons je motivatiebrief en CV. 

Op basis daarvan kan je uitgenodigd worden voor een kennismakingsgesprek. Uiteraard krijg je altijd een antwoord van ons. 

We kijken ernaar uit om je te leren kennen!