Resultaten en conclusies van de nodenbevraging van mensen met hiv

Vrijdag 4 oktober 2019 - Vlaams Parlement - 9u00 tot 17u00

Dit symposium is het sluitstuk van een onderzoeksproject naar de noden van mensen met hiv dat Sensoa in opdracht van de Vlaamse overheid uitvoerde. We voerden een survey en focusgroepen uit.

Op basis van de belangrijkste bevindingen startten we twee pilootinterventies op: één over stigma en discriminatie in de gezondheidszorg en een ander rond mentaal welbevinden van mensen die recent hun diagnose kregen.

We presenteren tijdens het symposium de resultaten van dit onderzoek en de eerste ervaringen met de pilootinterventies. We gaan in vier interactieve sessies ook met de resultaten aan de slag. Daarbij geven we expliciet aandacht aan preventie-aspecten.

Het symposium is interessant voor zowel zorgverleners, preventiewerkers, beleidsmakers en zeker ook voor mensen met hiv zelf.

Programma

 
9u00 Onthaal en registratie
9u30 Welkom en introductie  | Alexis Dewaele, voorzitter Sensoa
9u40 Openingswoord  | Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (ov)
9u50 Resultaten van de nodenbevraging  | Gert Scheerder, Sensoa
10u50 Conclusies en verdere opvolging  | Sandra Van den Eynde, Sensoa
11u05 P A U Z E
11u35     Hiv-gerelateerd stigma en stigmareductie: de wetenschappelijke stand van zaken  | Prof. Arjan Bos, Open Universiteit Nederland
12u20 Ervaringen met 2 pilootinterventies  | Ria Koeck, Sensoa
12u40 L U N C H
13u40 Keuze uit 4 parallelsessies over de belangrijkste prioriteiten die uit de nodenbevraging komen. We diepen in elke sessie een thema uit, wisselen goede praktijkvoorbeelden uit en gaan met de resultaten aan de slag. Elke sessie start met een getuigenis van iemand met hiv en wordt begeleid door een aantal deskundigen.
  > Hiv, stigma en discriminatie
  Stigma blijkt vandaag de dag het belangrijkste probleem voor mensen met hiv. Naast de beperkte kennis en de negatieve attitudes van de algemene bevolking, is er ook afwijzing door de naaste omgeving en nieuwe partners. Ook in de reguliere zorgsector ervaren mensen met hiv een andere behandeling. Bovendien blijft ook het zelfstigma bij mensen met hiv hoog. In deze sessie gaan we in op hoe we stigma op deze vier domeinen concreet kunnen aanpakken.
  Begeleider: Ria Koeck, Sensoa  |  Deskundigen: Christina Joosten (HRC Gent), Rik Reusen (Unia), Koen Wauters (VRT)
  > Mentaal welbevinden van mensen met hiv
  Mensen met hiv hebben een minder goede geestelijke gezondheid. Vooral mensen met een recente diagnose blijken een verhoogd risico te lopen. Hoe kunnen we mensen met een recente diagnose het best ondersteunen? Hoe kunnen we psychosociale noden het best detecteren? Hoe moet psychosociale zorg voor mensen met een al langere diagnose eruit zien? Wat is de plaats van psychosociale ondersteuning in de reguliere zorg zoals huisartsen, CAW, psychologen… ?
  Begeleider: Gert Scheerder (Sensoa)  |  Deskundigen: Kim Courjaret (HRC Antwerpen), Sarah Swannet (Domus Medica)
  > Noden van Sub-Saharaans-Afrikaanse migranten met hiv
  Migranten uit Sub-Sahara-Afrika met hiv hebben op heel wat vlakken andere noden dan mensen van Belgische origine met hiv. Naast de socio-economische situatie nemen ook seksuele relaties, stigma en gezondheidsproblemen andere vormen aan. In deze sessie bespreken we de specifieke noden van SAM en hoe we ermee aan de slag kunnen.
  Begeleider: Patrick Reyntiens (Sensoa) |  Deskundigen: Charles Ddungu (HIV-SAM), Maureen Louhenapessy (Plate-Forme Prévention SIDA), Liesbeth Govaerts (Dokters van de Wereld)
  > Preventie van hiv
  We bekijken preventie vanuit de ervaring van mensen met hiv. Wat kan hun besmetting leren over preventie van hiv? Wat raden zij aan? Het gaat onder meer over sensibilisering, het gebruik van alcohol en drugs in combinatie met seks, en het belang van PrEP. We gaan ook in op testen op hiv: wat heeft mensen met hiv ertoe aangezet zich te laten testen? Wat kan hen verder motiveren?
  Begeleider: Sandra Van den Eynde (Sensoa)  |  Deskundigen: Jessika Deblonde (Sciensano), Lozano Lafertin (çavaria), Christiana Nöstlinger (ITG)
15u45 Creatieve afsluiter met woordkunstenares Carmien Michels
16u00 R E C E P T I E
17u00 E I N D E
Doorlopend is er de fototentoonstelling 'HIV, Donate your face' met portretten van mensen met hiv door fotograaf David Degelin.

Praktisch

Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht.

De voertaal van het symposium is Nederlands. Er is simultaanvertaling Frans beschikbaar bij de plenaire sessie in de voormiddag en bij de parallelsessie over Sub-Saharaans-Afrikaanse migranten.

Er is accreditatie aangevraagd voor artsen (rubriek Ethiek en Economie).

Het symposium heeft plaats in het Vlaams Parlement in Brussel.  Je bent welkom vanaf 9u00 voor onthaal en registratie. Het dagprogramma start om 9u30.

De ingang van het bezoekerscentrum van het Vlaams Parlement is in de IJzerenkruisstraat 99, 1000 Brussel. Bij het binnenkomen gebeurt een veiligheidscontrole. Bezoekers moeten zich bovendien registreren met hun identiteitskaart. De controle en registratie kan op drukke momenten tot 15 minuten duren. Daarom raden we aan om tijdig aanwezig te zijn.

Als je vragen hebt, kan je die stellen via congres@sensoa.be

Inschrijven

Logo's Vlaanderen en Vlaams Parlement