Twee vrouwen maken seksistische opmerking over kledij vrouw

Ⓒ Sensoa

Twee vrouwen maken een seksistische opmerking over de kledij van een vrouw.

Beoordeel de situatie

Toets de situatie af aan de 6 criteria voor gezond seksueel gedrag. We evalueren het gedrag van de twee vrouwen.

1.

Is er wederzijdse toestemming?

De opmerking is spontaan, de vrouw heeft geen feedback gevraagd.

Ernstig grensoverschrijdend
2.

Is er vrijwilligheid?

De opmerking is hoorbaar door de vrouw.

Licht grensoverschrijdend
3.

Is er gelijkwaardigheid?

Ze zijn met twee.

Licht grensoverschrijdend
4.

Past het gedrag bij de leeftijd en ontwikkeling?

Er zijn geen problemen met het functioneringsniveau.

Aanvaardbaar
5.

Kan het gedrag in deze omgeving en context?

Openlijk commentaar geven op iemand zijn kledij en uiterlijk is niet gepast.

Ernstig grensoverschrijdend
6.

Wat is de impact?

Het gaat over verbaal gedrag. Het kan zijn dat de vrouw gekwetst is of beledigd.

Licht grensoverschrijdend

Conclusie: We geven een gele vlag. Het gedrag is verbaal en eenmalig.

Gele vlag

Het gedrag in deze voorbeeldsituatie krijgt volgens het Sensoa Vlaggenysteem een gele vlag.

Bekijk de kenmerken voor deze vlag

Er is sprake van geel (licht grensoverschrijdend) gedrag als

 • er geen duidelijke wederzijdse toestemming is
 • lichte dwang of druk gebruikt wordt
 • sprake is van lichte ongelijkwaardigheid in leeftijd, rijpheid, intelligentie
 • sprake is van licht aanstootgevend (onbeleefd) gedrag
 • het gedrag zelfbeschadigend kan zijn
 • het gedrag niet helemaal leeftijdsadequaat is

Hoe reageer je op deze situatie? 

Reactie tegenover de twee vrouwen:

 • Jullie geven openlijk een opmerking over de kledij van deze vrouw. Ze heeft dat gehoord. Was dat de bedoeling?
 • Het is oké om een eigen mening te hebben over wat mooi en niet mooi is, sexy of deftig. Ieder mag daar zichzelf in zijn. Maar het is niet oké om openlijk negatieve opmerkingen te maken. Dat is een vorm van belediging van deze vrouw.
 • Wat spreken we hierover af?

Topics voor verder gesprek met de twee vrouwen:

 • Stereotype opvattingen
 • Verschillen in stijl en visie
 • Oordelen en vooroordelen

Reactie tegenover de vrouw:

 • Deze vrouwen geven openlijk een opmerking over jouw kledij en stijl. Je hebt dat gehoord. Hoe kwam dit over? Het is oké om een eigen mening te hebben over wat mooi en niet mooi is, sexy of deftig. Ieder mag daar zichzelf in zijn. Maar het is niet oké om openlijk negatieve opmerkingen te maken.
 • Dat is een vorm van belediging.
 • Wat spreken we hierover af?

Topics voor een verder gesprek met de vrouw: 

 • Ervaring en beleving van opmerkingen en oordelen
 • Omgaan met kritiek, weerbaar reageren 
 • Waar kan je terecht, wat is seksisme?

Algemene richtlijnen voor reageren bij gele vlag

 1. Benoem het gedrag
 2. Vraag naar de beleving van alle betrokkenen
 3. Bevestig het gedrag: wat is oké en waarom?
 4. Begrens het gedrag: zeg wat niet oké is en waarom
 5. Maak afspraken: hoe hier in de toekomst mee omgaan?

Meer informatie over de ‘richtlijnen tot handelen’ vind je in het boek ‘Sensoa Vlaggensysteem voor Volwassenen’.

Bekijk het beleid in je organisatie

Seksisme is het geheel van stereotiepe opvattingen over mannelijkheid en vrouwelijkheid, die leiden tot discriminatie op basis van geslacht. Wie een gedrag of handeling in het openbaar of in aanwezigheid van getuigen stelt, met de bedoeling om iemand als minderwaardig te beschouwen of te minachten wegens zijn geslacht of te reduceren tot zijn geslachtelijke dimensie, kan bestraft worden.

Wil je na deze situatie het beleid van je organisatie bijsturen? Op Grenswijs.be kan je op maat van je organisatie een integriteitsbeleid opstellen rond seksueel grensoverschrijdend gedrag, agressie of pesten. 

Gelijkaardige situaties van seksueel gedrag

Ⓒ Sensoa

Een man staart naar de borsten van een vrouw en zegt ongevraagd: die passen perfect in mijn handen!

Ⓒ Sensoa

4 jongens van 10 storen herhaaldelijk andere kinderen met seksueel getinte gebaren en opmerkingen.

Ga aan de slag met het Vlaggensysteem