Sensoa is het Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid en zet zich in voor de promotie van seksuele gezondheid in België en Vlaanderen.

Sensoa pleit daarbij ook voor de nodige aandacht voor seksuele en reproductieve gezondheid en rechten in het Belgische buitenlands beleid en het beleid en de programma's in de internationale samenwerking.

Wil jij bijdragen om onze strategische doelstellingen te realiseren?

 • Mee ijveren voor een maximale uitvoering van internationale akkoorden die betrekking hebben op deze thema's?
 • Respect voor seksuele en reproductieve rechten van individuen en (kwetsbare) groepen wereldwijd mee op de agenda zetten? 

Word dan onze Beleidsmedewerker Internationaal Beleid.

Je taken op Vlaams en federaal vlak (50 procent)

 • Je analyseert het Vlaams en federaal beleid inzake seksuele gezondheid en volgt de politieke actualiteit op de voet.
 • Je volgt de relevante parlementaire commissies op federaal en Vlaams niveau op.
 • Je coacht collega-beleidsmedewerkers bij de ontwikkeling en opvolging van thematische dossiers.
 • Je netwerkt met beleidsmakers voor de opvolging van beleidsdossiers.

Voor je taken op Vlaams en federaal vlak kan je rekenen op inhoudelijke ondersteuning van je collega-beleidsmedewerkers.

Je taken op internationaal vlak (50 procent)

Internationaal beleid

 • Je analyseert het internationale beleid inzake seksuele en reproductieve gezondheid en rechten op regionaal, federaal en internationaal niveau. 
 • Je volgt de politieke actualiteit. Bijvoorbeeld opvolging activiteiten federale parlement.
 • Je formuleert adviezen die seksuele en reproductieve gezondheid en rechten binnen de internationale samenwerking bevorderen.
 • Je organiseert activiteiten en studiedagen over deze thema’s.

Parlementaire groep

 • Je ondersteunt de informele parlementaire groep 'Parlementairen Voor De 2030 Agenda', waarvoor Sensoa het secretariaat opneemt. Je organiseert bijvoorbeeld vergaderingen, conferenties of sensibiliserende acties voor Wereldaidsdag.
 • Je sensibiliseert parlementairen om parlementaire vragen in te dienen en resoluties op te stellen over België’s internationale samenwerking en buitenlands beleid en bezorgt hen hiertoe de nodige documentatie.

Netwerken opvolgen en participeren

 • Je participeert aan internationale netwerken waar Sensoa lid van is en fungeert als verbindingspersoon tussen het Belgische niveau en internationale netwerken.
 • Je participeert aan nationale netwerken: Be-cause health, in het bijzonder de Werkgroep Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten, Perspective 2030 /11.11.11, Be-Gender en ARGO, de Adviesraad voor Gender in Ontwikkeling.
 • Je voorziet deze netwerken van relevante informatie over seksuele en reproductieve gezondheid en rechten en ontwikkelingssamenwerking.

Redactie en rapportage

 • Je schrijft webartikels, stelt de digitale nieuwsbrief op en houdt de informatie op Sensoainternational.be up-to-date.
 • Je neemt administratieve en logistieke taken op die voortvloeien uit de planning en verzorgt de rapportage naar donoren.

Je voert deze taken uit in tandem met je collega-beleidsmedewerker internationaal beleid.

Ben jij de collega die we zoeken?

Je ervaring en diploma's

 • Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met beleidsontwikkeling, beleidsbeïnvloeding en/of politieke besluitvorming in een Belgische context. 
 • Je hebt een sociaal georiënteerd masterdiploma. Bijvoorbeeld humane wetenschappen, politieke en sociale wetenschappen, public health, of andere. 

Je drijfveer en interesses

 • Je onderschrijft de visie en missie van Sensoa.
 • Je hebt een hart voor internationale samenwerking, buitenlands beleid en/of seksuele en reproductieve gezondheid en rechten.
 • Je hebt een sterke politieke feeling en volgt de nationale en internationale politieke actualiteit op de voet.
 • Je bent bereid om af en toe te reizen in functie van het werk.

Je vaardigheden

 • Je kan je zeer vlot uitdrukken in het Nederlands, het Frans en het Engels en je beschikt over een goede schriftelijke beheersing van deze drie talen.
 • Je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatie- en presentatievaardigheden.
 • Je kan goed en snel informatie opnemen en verwerken.
 • Je kan je tijd efficiënt indelen en gebruiken.
 • Je bent een teamspeler, maar je kan ook zelfstandig werken.

Wat biedt Sensoa? 

Je contract

 • We bieden je een contract van onbepaalde duur voor een voltijdse tewerkstelling (37,5 uren/week). 
 • Je wordt verloond volgens de barema’s van het paritair comité 331 (niveau L1), aangevuld met maaltijdcheques en een hospitalisatieverzekering, een vergoeding voor woon-werkverkeer en een ruim aantal vakantiedagen. 
 • We kennen maximaal 10 jaar relevante anciënniteit toe. 

Je plaats van tewerkstelling

 • De plaats van tewerkstelling is Antwerpen, met de mogelijkheid om tot 2 dagen per week te telewerken.
 • Ons kantoor is gelegen in hartje Antwerpen en makkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer.

Je persoonlijke ontwikkeling

 • Sensoa biedt je een uitdagende job waarin je je competenties verder kan ontwikkelen.
 • Sensoa werft aan op basis van competenties, ongeacht afkomst, leeftijd of andere kenmerken.

Hoe solliciteren? 

Heb je interesse? Mail je brief en CV dan ten laatste op 20 juni 2021 naar joke.david@sensoa.be.

Als je geselecteerd bent, dan nodigen we je ter plaatse uit voor een schriftelijke proef. Het gesprek zal plaatsvinden in onze kantoren in Antwerpen op maandag 28 juni 2021.