Het Vlaggensysteem kan je op verschillende niveaus en domeinen inzetten als beleidsinstrument

  • Het biedt handvatten om gedrag in te schatten en eventueel te corrigeren.
  • Het helpt je om een gedragscode op te stellen en eenduidige afspraken te maken.
  • Het bevordert de professionalisering van de organisatie door bij te dragen tot visieontwikkeling en de communicatie tussen de verschillende partijen te verbeteren.

Er zijn verschillende manieren om het Vlaggensysteem in te zetten in je beleid: je kan onze opleiding volgen, advies op maat van je organisatie aanvragen of zelf aan het werk gaan.

Volg een opleiding op maat

Leer seksueel gedrag van jongeren correct inschatten en gepast reageren met het Vlaggensysteem

In deze vorming bekijken we hoe je sexting, porno en online situaties kan opnemen in de seksuele opvoeding van jongeren.

Laat je begeleiden door Sensoa

Wij bieden vanuit onze jarenlange ervaring advies bij het implementeren van het Vlaggensysteem in je beleidsplan.

We passen ons advies volledig aan aan de identiteit en eigenheid van jouw organisatie.

Vraag een adviesgesprek

Integreer zelf het Vlaggensysteem in je beleid

Naast het educatieve en spelmateriaal om aan de slag te gaan met het Vlaggensysteem in je organisatie, is er ook een beleidsdocument: het Raamwerk Seksualiteit en Beleid.

Dit beleidsdocument helpt je om het thema structureel aandacht te geven in je organisatie.

Het Raamwerk Seksualiteit en Beleid is zo opgevat dat je er ook zelf mee aan de slag kan.

Ontdek het Raamwerk Seksualiteit en Beleid

Ga aan de slag met het Vlaggensysteem