Online event - donderdag 1 april 2021

Maak kennis met het nieuwe Vlaggensysteem voor volwassenen en met de beleidstool Grenswijs.be

 • Volg de voorstelling via livestream in de voormiddag
 • Stel je vragen aan onze medewerkers tijdens de voorstelling
 • Kies 1 of 2 workshops over Vlaggensysteem of Grenswijs in de namiddag

  Sensoa Vlaggensysteem volwassenen en Grenswijs: voorstelling

  10u - Maak kennis met het nieuwe Vlaggensysteem voor volwassenen

  • Volg de voorstelling van het Vlaggensysteem voor volwassenen
  • Stel je vragen aan onze Sensoa-medewerkers

  11u - Maak kennis met de beleidstool Grenswijs  

  • Voorstelling van de nieuwe online tool Grenswijs.be
  • Stel je vragen aan de medewerkers van Icoba, Pimento en Sensoa

  Keuze uit 5 workshops eerste ronde - van 13u15 tot 14u15

  Hoe gebruik je het Vlaggensysteem volwassenen in jouw setting? Hoe ga je aan de slag met Grenswijs.be?

  • Kies één van de 5 workshops:

  1. Werken met daders - Vlaggensysteem - Minne De Boeck & Kasia Uzeblo 

  Werk je met personen die een vorm van seksueel grensoverschrijdend gedrag hebben begaan? Bekijk in deze workshop hoe je daarvoor het nieuwe Vlaggensysteem kan gebruiken.

  We bespreken een aantal situaties uit het Vlaggensysteem. Hoe zet je hierover een gesprek op?

  Minne De Boeck is als criminoloog verbonden aan het Universitair Forensisch Centrum Antwerpen, Kasia Uzieblo is onderzoekster forensische psychiatrie. 

  2. Eerstelijnszorg - Vlaggensysteem - Erika Frans 

  Ben je professional in de eerste lijn? Je vangt vaak als eerste signalen op die kunnen wijzen op seksueel grensoverschrijdend gedrag of misbruik. Soms krijg je er zelf mee te maken.

  Hoe kan het Vlaggensysteem je helpen om zo'n situaties bespreekbaar te maken? En om te reageren? 

  Erika Frans is expert seksueel grensoverschrijdend gedrag bij Sensoa.

  3. Ouderenzorg - Vlaggensysteem - Els Messelis & Miek Scheepers

  Werk je in de ouderenzorg? Misschien werd jij of je personeel al geconfronteerd met seksueel grensoverschrijdend gedrag, want het komt vaak voor. 

  Hoe praat je daarover met je personeel en wat zou het effect moeten zijn? Gebruik situaties uit het Vlaggensysteem om de bespreekbaarheid te vergroten. In deze workshop tonen we hoe dat kan: seksueel gedrag juist inschatten, bespreekbaarheid vergroten en groeien naar een positief beleid.

  Els Messelis is gerontoloog, Miek Schepers werkt bij Aditi

  4. Grensoverschrijdend gedrag in voorzieningen - Beleid - I.T.E.R.

  Ben je begeleider van jongeren in een voorziening? Maakte je seksueel (grensoverschrijdend) gedrag mee van jongeren? Maak kennis met de 'praktijkgids seksualiteit en grenzen' die I.T.E.R. maakte voor Yuneco CARO, het Vlaamse zorgprogramma voor Vlaams-Brabant.

  We bespreken concrete situaties en maken tijd voor jouw dilemma's en vragen. Jongeren met een verstandelijke beperking, met een ontwikkelingsstoornis en meisjes geven we extra aandacht. 

  5. Seksuele gezondheid in je beleid - Bart Vandenbussche

  Hoe maak je een beleid rond seksuele gezondheid? Grenswijs biedt je organisatie de bouwstenen. Deze tool bundelt tips om:  

  • een klimaat te creëren waarin jouw team streeft naar een zo groot mogelijk seksueel welbevinden van iedereen   
  • seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen  
  • gepast te reageren als het zich toch voordoet  

  Bart Vandenbussche van Sensoa gidst je door de mogelijkheden op Grenswijs en leidt je naar de functionaliteiten die passen bij jouw beleidsnoden. 

  Keuze uit 6 workshops tweede ronde - van 14u30 tot 15u30

  Hoe gebruik je het Vlaggensysteem volwassenen in jouw setting? Hoe ga je aan de slag met Grenswijs.be?

  • Kies één van de 6 workshops:

  1. Psychiatrische zorg - Vlaggensysteem - Sofie Neven 

  In de psychiatrische zorg krijgen begeleiders vaak te maken met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Situaties uit het Vlaggensysteem kunnen je helpen om dat te bespreken met je personeel.

  Hoe pak je deze gesprekken aan en wat zou het effect moeten zijn? Hoe leren je medewerkers om zelf grenzen te stellen? Hoe gebruik je het Vlaggensysteem in gesprekken met patiënten?

  Sofie Neven is freelancer bij Sensoa. Zij werkt als psycholoog in een forensische afdeling. 

  2. Asielcentra - Vlaggensysteem - Kathleen Butzen 

  In de zorg voor mensen die in een asielcentrum verblijven komt seksueel grensoverschrijdend gedrag vaak ter sprake. We werkten samen met het Rode Kruis specifieke situatietekeningen uit op basis van het Vlaggensysteem.

  Hoe kan je die gebruiken in de opleiding van medewerkers? En voor vorming aan asielzoekers zelf? We bespreken een aantal voorbeelden waar cultuur en gender een rol spelen. 

  Kathleen is freelancer bij Sensoa, heeft ervaring opgedaan binnen het R-Sense project in de asielsector.

  3. Personen met een beperking - Vlaggensysteem - Karen De Wilde 

  Personen met een beperking zijn kwetsbaar voor seksueel grensoverschrijdend gedrag. Hoe gebruik je het Vlaggensysteem om daarover te praten met begeleiders? En met mensen met een beperking zelf?

  In deze workshop gaan we aan de slag met een aantal tekeningen.

  Karen De Wilde is vormingsmedewerker bij Sensoa.

  4. Omgaan met agressie - Beleid - Icoba & Bart Vandenbussche

  Heb jij in je werk te maken met agressief gedrag? En wil je weten hoe je dit voorkomt en er gepast op reageert? Grenswijs maakt je wegwijs. Maak kennis met het 'ernstinschattend systeem' om in te schatten of bepaald gedrag over de grens is en zo ja, hoever.  

  Nood aan meer structurele maatregelen en agressiebeleid? Leer werken met de quickscan en de beleidsbox: handige hulpmiddelen om jouw agressiebeleid vorm te geven. Katrijn Ossaer en Wouter Bollen van Icoba gidsen je door de mogelijkheden van Grenswijs.be. 

  Bart Vandenbussche is projectverantwoordelijke Grenswijs bij Sensoa.

  5. Pestvrije omgeving - Beleid - Pimento

  Pesten is een veelvoorkomend probleem. In elke groep van kinderen en jongeren, of het nu in de klas, de sportclub of de jeugdvereniging is. We moeten er samen alles aan doen om het probleem aan te pakken.

  Hoe werk jij als begeleider mee aan een pestvrije omgeving? Hoe reageer je als pesten zich toch voordoet? Verdiep je via Grenswijs in de problematiek van pesten en versterk jezelf als begeleider en organisatie. 

  6. Grensoverschrijdend gedrag in de sport - Beleid - I.C.E.S.

  Grensoverschrijdend gedrag gebeurt ook in de sport. Ben je bestuurder van een sportclub en wil je een preventief beleid opzetten? Het Centrum Ethiek in de Sport ontwikkelt laagdrempelige en aanpasbare instrumenten.

  Wat is bruikbaar voor jouw sportorganisatie? Maak kennis met gedragscodes, meldkanalen, opleiding voor trainers en vrijwilligers en andere mogelijkheden.

  Prijs en inschrijven

  • 30 euro als je alleen deelneemt aan de voorstelling in de voormiddag
  • 40 euro als je deelneemt aan de voorstellling + 1 workshop in de namiddag
  • 50 euro als je deelneemt aan de voorstelling + 2 workshops in de namiddag

  Je kan je niet enkel voor de workshops inschrijven.

  Ik schrijf me in 

  Meer info over Sensoa Vlaggensysteem en Grenswijs

  Lees meer over het Vlaggensysteem

  Lees meer over Grenswijs