Een opleiding voor hulpverleners of begeleiders van jongeren. Hoe ga je in op individuele hulpvragen? Hoe voer je een face to face gesprek over seksualiteit en relaties?

Programma

  • Je maakt kennis met een stappenplan om over seks en relaties te praten
  • Je oefent om gerichte vragen te stellen 
  • We bespreken concrete cases
  • Ondersteunende tools voor gesprekken met kinderen en jongeren

We passen de inhoud aan aan jouw setting en doelgroep

  • één of meer thema’s: sexting, lichaamsbeeld, zwangerschap enz. 
  • één of meer leeftijden
  • jongeren met specifieke noden: trauma, beperking, migratieachtergrond

Wat zeggen andere deelnemers? 

Deze opleiding hielp mij om casussen waar we vast mee zaten helder te krijgen
Valerie, stagiaire maatschappelijk werk

Prijs

  • 375 euro per dagdeel
  • 125 euro per uur voor kortere sessies (lezing of presentatie bijvoorbeeld)

Deze vorming aanvragen