Een opleiding voor hulpverleners of begeleiders van jongeren. Hoe ga je in op individuele hulpvragen? Hoe voer je een face to face gesprek over seksualiteit en relaties?

Programma op maat

  • Je maakt kennis met een stappenplan om over seks en relaties te praten
  • Je oefent om gerichte vragen te stellen 
  • We bespreken concrete cases
  • Ondersteunende tools voor gesprekken met kinderen en jongeren

We passen de inhoud aan aan jouw setting en doelgroep

  • één of meer thema’s: sexting, lichaamsbeeld, zwangerschap enz. 
  • één of meer leeftijden
  • jongeren met specifieke noden: trauma, beperking, migratieachtergrond

Prijs en meer info aanvragen

  • 375 euro per dagdeel
  • 125 euro per uur voor kortere sessies (lezing of presentatie bijvoorbeeld)

Neem contact op

Wat zeggen andere deelnemers? 

Deze opleiding hielp mij om casussen waar we vast mee zaten helder te krijgen
Valerie, stagiaire maatschappelijk werk