Elke plek waar jongeren samen leven, leren of spelen heeft een beleid rond seksualiteit nodig. Want wat laat je wel en niet toe tussen de jongeren onderling, en tussen de jongeren en hun begeleiders? Hoe reageer je als iemand die regels overtreedt? En hoe creëer je ruimte voor seksuele beleving?

Programma 

Leer een beleid uitbouwen in 3 stappen 

  • Visieontwikkeling: je leert een visie ontwikkelen en formuleert uitgangspunten voor een algemeen beleid, een preventiebeleid en een reactiebeleid. 
  • Beleidsontwikkeling: je leert je visie te vertalen in 4 beleidsdomeinen: educatie, accommodatie, opleiding en communicatie.  
  • Proces en planning: je leert de verdere stappen in het beleidsontwikkelingsproces kennen en inplannen. 

We stemmen het programma verder af op jouw vragen:

  • meer over jouw setting: basis- of secundair onderwijs, jeugdwerk, integrale jeugdhulp, buitenschoolse kinderopvang enz.  
  • meer over supervisie: na afloop heb je een ruw beleidsplan, dat je zelf verder verfijnt. Maar je kan tijdens of na de verfijning nog feedback en advies vragen. 
  • Heb je nood aan een intensievere begeleiding? Je kan bij ons ook een trajectbegeleiding aanvragen.  

Wat zeggen andere deelnemers? 

Deze opleiding heeft mij aan het denken gezet, deed mij stilstaan bij mijn manier van werken
Claudia, verpleegkundige
Deze opleiding gaf mij de kans om met een andere bril naar seksuele ontwikkeling van jongeren met een beperking te kijken en hier dan ook op een gepaste manier mee om te gaan
Jef, opvoeder IPO

Prijs

  • 375 euro per dagdeel
  • 125 euro per uur voor kortere sessies (lezing of presentatie bijvoorbeeld)

Deze vorming aanvragen