Misschien krijg je als professional te maken met situaties van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het Sensoa Vlaggensysteem kan je helpen om daar gepast mee om te gaan en te reageren. Voor andere situaties win je misschien graag advies in bij externen. Deze pagina geeft een overzicht van organisaties die jou advies kunnen geven over specifieke cases.

Situaties van grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs 

Als je als leerkracht vragen hebt over hoe je dient om te gaan met situaties van seksueel grensoverschrijdend gedrag in je klas of school, kan je in de eerste plaats terecht bij jouw CLB. Zij kunnen je verder helpen om de situatie in te schatten en de nodige stappen te bekijken.  

Je kan als onderwijsprofessional ook steeds terecht bij de contactpersonen integriteit van de pedagogische begeleidingsdiensten van de onderwijskoepels of de CLB-netten. Zij kunnen je informatie geven bij vragen over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Daarnaast bieden ze ook ondersteuning bij het uitwerken van een beleid, nascholingen of het gebruik van methodieken.  

Contact opnemen met je contactpersoon integriteit?  

Situaties van grensoverschrijdende sexting  

Twee organisaties kunnen je helpen bij situaties van grensoverschrijdende sexting.  

Is er een minderjarige bij betrokken, dan neem je best contact op met Child Focus. Zij kunnen je adviseren over welke stappen je kan ondernemen. Ze verwijzen ook door naar gespecialiseerde hulp of politie. Child Focus heeft ook goede contacten met de belangrijkste sociale mediakanalen. Ze kunnen er dus sneller voor zorgen dat bepaalde beelden die circuleren op sociale media offline gehaald worden. 

Contact opnemen met Child Focus? 

 • Telefonisch: 116 000 (24/7 en zeven dagen op zeven bereikbaar) 

Gaat het over een situatie met een volwassene, dan kan je voor verdere stappen terecht bij het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen

Contact opnemen met het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen? 

Intrafamiliaal geweld 

In sommige gezinnen is er seksueel geweld tussen echtgenoten of personen die samenwonen. Het is als professional vaak niet eenvoudig om in te schatten wat je kan ondernemen. Elke provincie heeft een Veilig Huis waarbij jij als professional terecht kan voor advies en consult. 

Contact opnemen met een Veilig Huis? 

 • Via mail met het centrum uit jouw regio  

Vermoed je kindermishandeling, dan neem je best contact op met het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling. Zij zijn bereikbaar voor advies, consult en coaching. Elke casus behandelen ze anoniem en samen met jou bekijken ze wat mogelijk is.  

Contact opnemen met het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling? 

 • Contacteer het centrum van de regio waar het kind in kwestie gedomicilieerd is 

Situaties van seksueel grensoverschrijdend gedrag uit het verleden 

Soms komen cliënten bij jou terecht met een verhaal van seksueel grensoverschrijdend gedrag dat zich al een tijd geleden heeft afgespeeld. De Erkennings- en bemiddelingscommissie historisch misbruik kan nog een rol spelen als het gaat over situaties van minstens 10 jaar geleden én het gebeurde in Vlaanderen. Slachtoffers kunnen bij de commissie terecht voor erkenning en krijgen zicht op mogelijke verdere stappen, zoals dialoog en bemiddeling of een doorverwijzing naar hulpverlening, justitie of lotgenoten. Je kan als professional ook zelf contact opnemen om de drempel te verlagen. 

Contact opnemen met de Erkennings- en bemiddelingscommissie historisch misbruik? 

 • Telefonisch: 0497 43 41 66 (maandag – donderdag tussen 09:00 – 17:00 en vrijdag van 09:00 – 16:00)  

 • Via mail of via contactformulier 

Seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer  

Bij seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer, kan je steeds terecht bij je interne vertrouwenspersoon. Deze vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en informeert en adviseert over mogelijke verdere stappen. Gesprekken bij een vertrouwenspersoon krijgen steeds een anonieme behandeling.  

Wil je graag hierover extern advies? Dan kan je naar de externe preventieadviseur psychosociale aspecten. De preventieadviseur heeft de bevoegdheid om de werkgever en werknemers te adviseren wanneer het gaat over psychosociaal welzijn. 

Contact opnemen met de externe preventieadviseur psychosociale aspecten? 

 • Log in via deze website om na te gaan wie de externe preventieadviseur van jouw bedrijf is en ontdek de contactgegevens van deze persoon

Andere situaties van seksueel grensoverschrijdend gedrag  

In sommige sectoren zijn er specifieke instanties waarbij je terecht kan voor advies. In sommige sectoren, zoals sport en jeugdwerk, werkt men met een Aanspreekpersoon Integriteit. Zij kunnen je adviseren. 

Je kan ook steeds het Vlaams Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag contacteren voor situaties rond geweld, discriminerende intimidatie, pesten en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Zij helpen de vraag helderder te krijgen, zoeken mee naar een gepast aanbod en verwijzen je (indien nodig) door naar een andere partner. 

Contact opnemen met het Vlaams Meldpunt Grensoverschrijdend gedrag? 

 • Telefonisch: 0800 13184 (maandag – vrijdag tussen 09:00 – 17:00 en op maandagavond van 17:00 – 20:00) 

 • Chat: bereikbaar elke werkdag van 09:00 – 17:00 

 • Via mail 

Seksueel grensoverschrijdend gedrag bij personen met een beperking 

In de begeleiding van personen met een beperking kan je als professionals soms geconfronteerd worden met mensen die seksueel grensoverschrijdend gedrag stellen. Voor ondersteuning bij incidenten kan je als professional steeds terecht bij Aditi vzw.  

Aditi vzw is een door het VAPH vergunde zorgaanbieder en advies- en informatiecentrum waar personen met een fysieke en mentale beperking, evenals hun netwerk, terecht kunnen. Zij ondersteunen professionele voorzieningen (thuisbegeleiding, zorgvoorzieningen, …) en voorzien begeleiding voor individuele personen met een beperking bij al hun vragen omtrent seksualiteit en intimiteitsbeleving.  

Contact opnemen met Aditi vzw?  

 • Telefonisch: 0488/870 677 (maandag tot donderdag van 09u – 17u en vrijdag van 09u – 12u) 
 • Via mail: info@aditivzw.be  

Mag ik zomaar advies aan externen vragen?

Je hebt als professional in principe geen toestemming van de betrokkenen nodig indien het overleg of de vraag naar advies anoniem gebeurt. Kan het overleg niet anoniem? Dan is de situatie verschillend voor medewerkers met beroepsgeheim, discretieplicht of geen van beide. 

Wil je graag je cliënt doorverwijzen naar andere organisaties? Neem dan zeker een kijkje naar deze hulpverleningsadressen. Hier kunnen slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag terecht voor een luisterend oor, advies of (kortdurende) hulpverlening.