Week van de Lentekriebels is een jaarlijkse campagne voor meer en betere relationele en seksuele vorming op school.

Van 11 tot 15 maart 2024 stond de Week van de Lentekriebels in het teken van ouder-schoolcommunicatie

 • Hoe communiceert jouw school over de relationele en seksuele vorming op school?
 • Hoe ga je om met kritische vragen en bezorgdheden van ouders?
 • Hoe kunnen ouders en school samenwerken? 

Van 10 tot 14 maart 2025 komt de volgende Week van de Lentekriebels. Het thema is 'Praten over relaties en seksualiteit in superdiverse klassen'.

 • Hoe zorgen we ervoor dat elke leerling zich welkom en veilig voelt?
 • Ook om te praten over relaties en seksualiteit? 

Met onze tips kan je heel het schooljaar aan de slag!

Ouders en school: samen werken aan een veilige opvoeding

Ouders zijn de eerste en voornaamste opvoeders van kinderen. Ze geven hun kinderen van jongs af waarden en normen mee over relaties, respect en grenzen respecteren. 

Kinderen en jongeren zijn erg benieuwd naar wat hun vrienden over al deze thema’s denken. Vaak zien ze foute informatie op sociale media. De klas kan een veilige plek zijn:

 • Waar kinderen hun vragen durven stellen.
 • Waar ze elkaars mening kunnen horen.
 • Waar de leerkracht foute informatie kan corrigeren. 

Ouders en de school zijn dus partners in de opvoeding van de kinderen en jongeren.  

Datum
tot
Locatie
Online
Prijs
Gratis
 • Is er binnen jouw school eensgezindheid over relationele en seksuele vorming?
 • Weten jullie waarom jullie hierop (willen) inzetten?
 • Welke onderwijskaders zijn relevant?
 • Hoe stel je een schoolvisie op waar zowel leraren, ouders als leerlingen zich in kunnen vinden?
 • Hoe ga je om met ouders die hun kind uit de les willen houden? 

In dit webinar gaan we in op relevante onderwijskaders, oefeningen rond schoolvisie, de vele voordelen van relationele en seksuele vorming, en communicatie erover met ouders. 

Voor wie? Voor directies, stafmedewerkers, leerlingbegeleiders, zorgleerkrachten, zorgcoördinatoren.

Betrek de ouders met onze tips

Hoe communiceren over relationele en seksuele vorming op school? Scholen hebben elk hun eigen aanpak. 

 • Sommige scholen delen daar zelf informatie over.
 • Andere scholen wachten tot er vragen komen van ouders.

Beide manieren hebben voor- en nadelen. 

Bekijk onze tips om te communiceren met ouders

Geef correcte info over relationele en seksuele vorming

Veel ouders zijn blij met relationele en seksuele vorming op school.

 • Sommige ouders zijn bezorgd. Soms weten ouders niet wat er op school gebeurt en hebben ze hier (verkeerde) veronderstellingen over.
 • Soms hebben ouders (verkeerde) info gekregen van andere ouders of op sociale media. 

Het stelt veel ouders gerust als je als school juiste informatie over relationele en seksuele vorming kan geven.

Lees hoe relationele en seksuele vorming kinderen beschermt

Tips om les te geven over relaties en seksualiteit

Kies zelf een thema om les over te geven. Gebruik onze lestips en lesmaterialen en pas ze aan aan jouw groep. 

Welk thema in welk jaar? Dat kan je afstemmen met je collega's. Tip: gebruik onze leerlijnen om het overzicht te bewaren. 

Plan de lessen wanneer het jullie past

Sensoa vraagt aandacht voor relationele en seksuele opvoeding in de Week van de Lentekriebels. Dit schooljaar liep de week van 11 tot 15 maart 2024

Je kan de lessen ook op een later moment plannen, bijvoorbeeld om deze redenen:

 • Je leerlingen vormen nog geen hechte groep.
 • De schoolplanning laat het niet toe. 
 • Sommige leerlingen doen mee aan de ramadan en vinden dit geen goed moment om over relaties en seksualiteit te praten.

Praktijkverhaal: interview met ouders en leerkrachten

Interview met ouders en leerkrachten over relationele en seksuele vorming op school en over communicatie tussen ouders en scholen

Goed communiceren tussen ouders en school betekent in de eerste plaats goed informeren
Leraar Filip