Je werkt als stagiair sociaal/maatschappelijk werk in het actieterrein Mensen met hiv.

Dit actieterrein bevordert de integratie van mensen met hiv en beperkt de impact van hiv op hun seksuele gezondheid. Dit gebeurt via de website Levenmethiv.be en de dienstverlening van Sensoa Positief naar mensen met hiv, hun omgeving en (hiv-)professionelen.

Taken

Dienstverlening: je informeert, adviseert en ondersteunt mensen met hiv, hun omgeving en professionelen, voornamelijk via e-mail, iets minder via telefoon en beperkt via face-to-face gesprekken

Activiteiten: je ondersteunt activiteiten voor mensen met hiv, hun omgeving en professionelen, zoals infoavonden, ontmoetingsmomenten, feedbackgroepen

Projecten: je ondersteunt projecten, zoals campagnes en wereldaidsdag

Verwachtingen tegenover de stagiair

 • Je bent 2de of 3de jaarsstudent sociaal/maatschappelijk werk
 • Je kan goed luisteren, samenwerken en mondeling en schriftelijk communiceren.
 • Je bent cliëntgericht en beschikt over goede empathische vaardigheden.
 • We zoeken 2 studenten. 1 student voor een stage tijdens het najaar van 2019 en 1 student tijdens het voorjaar van 2020.
 • Tijdens je stage presteer je wekelijks minstens 30 uren (80%).

Het aanbod van Sensoa

 • Je leert de missie, visie en activiteiten van Sensoa kennen.
 • Je verwerft meer inzicht in onze thematieken.
 • Je bent een medewerker van het actieterrein Mensen met hiv.
 • Je krijgt een vaste stagebegeleider. Daarnaast kan je bij alle medewerkers van het actieterrein terecht voor informatie en ondersteuning.

Iets voor jou?

 • Er zijn 2 periodes wanneer je stage kunt doen in dit team. Het najaar 2019 en het voorjaar 2020. Geef aan wat in jouw planning het beste lukt. 
 • Overtuig ons van je goesting en je kunnen door je motivatiebrief en CV te mailen naar positief@sensoa.be
 • Je kan uitgenodigd worden voor een kennismakingsgesprek (1u). Twee medewerkers van het actieterrein zijn hierop aanwezig.
 • Binnen de week na het gesprek word je op de hoogte gebracht of je al dan niet stage kan doen.