Alle organisaties die bezig zijn met zorg, opvang, opvoeding of begeleiding van mensen hebben een beleid nodig rond seksualiteit. Waarom?

  • Mensen hebben recht op een gezonde seksualiteitsbeleving. 
  • Kinderen, jongeren en volwassenen hebben recht op een gezonde en normale seksuele ontwikkeling en beleving. 

Een beleid vraagt voor een duidelijke visie en zorgt voor veiligheid voor alle betrokkenen.

Visie en beleid uitwerken met Grenswijs.be

De beleidstool Grenswijs helpt je om een visie en beleid uit te bouwen rond seksualiteit, lichamelijke integriteit en andere vormen van grensoverschrijdend gedrag. Of om je bestaand beleid bij te schaven: 

  • Scan snel je beleid en ontdek waarop je organisatie eerst kan inzetten
  • Maak online op je eigen tempo je beleidsplan. Je kan het online bewaren, afdrukken en delen. 

Grenswijs vervangt het ‘Raamwerk Seksualiteit en Beleid’.

Ontdek grenswijs.be

Een leerlijn uitbouwen rond relationele en seksuele vorming

Een beleid inzake seksuele vorming maakt deel uit van het bredere beleid rond seksualiteit. Bepaal hoe je school, jeugdbeweging of andere organisatie seksuele vorming aanbiedt. 

Werk een leerlijn voor seksuele vorming uit in 6 stappen

Het Sensoa Vlaggensysteem gebruiken in je beleid

Het Sensoa Vlaggensysteem is een in Vlaanderen ontwikkelde methodiek om seksueel gedrag in te schatten en gepast te reageren. 

Het Sensoa Vlaggensysteem helpt je om op een professionele manier naar seksueel gedrag te kijken. 

Bekijk het Sensoa Vlaggensysteem als beleidsinstrument