Dit privacy- en cookiebeleid geeft aan welke cookies Sensoa.be gebruikt, waarom dit gebeurt en hoe Sensoa omgaat met persoonlijke gegevens.

Privacybeleid

Sensoa hecht veel belang aan jouw privacy. We willen transparant zijn over welke persoonsgegevens we van jou verzamelen, waarom wij persoonsgegevens verzamelen en wat we er mee doen. Bovendien willen we dat je jouw rechten kent met betrekking tot deze persoonsgegevens. Om deze redenen raden wij je aan om dit privacybeleid te lezen. Als je vragen hebt over dit beleid, contacteer ons.

Sensoa verwerkt en beschermt jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Europese verordening 2016/679, hierna: “AVG”).

1. Definities

De volgende definities helpen je het privacybeleid beter te begrijpen:

 • “Wij”, “Onze”, “Ons”, verwijst naar Sensoa, gevestigd in President Building, Franklin Rooseveltplaats 12 bus 7, 2060 Antwerpen.
 • “Je”, “Jouw” verwijst naar de betrokkene, dit is de persoon van wie de gegevens verwerkt worden.
 • “Persoonsgegevens” verwijzen naar elke informatie die jou identificeert als een individu (direct of indirect)
 • “Website”: verwijst naar Sensoa.be alsook alle webpagina’s, platformen, interactieve functies, applicaties, widgets, blogs, sociale netwerken, sociale media tabbladen, of andere aanbiedingen die een link plaatsen naar dit privacybeleid, zijn onderworpen aan dit privacybeleid.

2. Welke informatie (inclusief persoonsgegevens) verzamelen wij over jou en waarom?

Informatie die je ons geeft: wij verzamelen, verwerken en slaan alle informatie op die je ingeeft op onze websites of aanlevert op elke manier dan ook. Je kan deze informatie ingeven tijdens de volgende acties: 

 • Wanneer je je inschrijft op onze nieuwsbrief, verzamelen we je naam, achternaam en e-mailadres om de nieuwsbrief op een persoonlijke manier te versturen. 
 • Wanneer je bestellingen plaatst, verzamelen we je naam, achternaam, adres, e-mailadres en bankrekeningnummer om de bestellingen op de juiste manier te registreren. 
 • Bij het doneren van giften verzamelen we je voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, rijksregisternummer en bankrekeningnummer. Deze informatie stelt ons in staat om de giften correct te registreren en je een fiscaal attest te verstrekken.
 • Wanneer je je inschrijft voor vormingen, wedstrijden of andere evenementen, verzamelen we je naam, achternaam en e-mailadres om een zicht te hebben op het aantal deelnemers en je indien nodig te contacteren. 
 • Wanneer je gebruik wilt maken van onze dienstverlening, verzamelen wij je naam, achternaam, e-mailadres en telefoonnummer om je op een persoonlijke en correcte manier te helpen.

Je kan er voor kiezen bepaalde informatie niet te geven, maar dan bestaat de kans dat je geen gebruik kan maken van al onze diensten.

Automatische informatie: Wanneer je onze website bezoekt of een nieuwsbrief ontvangt, verzamelen we informatie aan de hand van cookies en andere technieken.

3. Rechtmatigheid van de verwerking

De verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op ten minste een van de volgende verwerkingsgronden:

 • Wanneer je jouw toestemming hebt gegeven voor de verwerking.
 • Wanneer het noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst.
 • Wanneer er een gerechtvaardigd belang is voor Sensoa.

4. Hoelang houden we jouw persoonsgegevens bij?

Wij houden jouw persoonsgegevens slechts bij zolang deze nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze verzameld zijn of indien dit vereist is wegens een contract of toepasselijke wetgeving.

5. Jouw rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens 

Zodra je deze persoonsgegevens aan ons hebt bezorgd, ongeacht of dit actief of automatisch werd gedaan, kan je de volgende rechten uitoefenen:

Recht op informatie en toegang
Sensoa verwerkt jouw persoonsgegevens in alle transparantie door jou te informeren via dit privacybeleid. Je hebt te allen tijde het recht om de gegevens op te vragen die wij over jou verzamelen.

Recht op rectificatie
Indien de persoonsgegevens die Sensoa over jou bewaart onjuist zijn, heb je steeds het recht om ons te verzoeken jouw persoonsgegevens te corrigeren.

Recht op gegevenswissing
Je hebt het recht ons te verzoeken jouw persoonsgegevens te wissen. Bij afwezigheid van een wettelijke verplichting of een dwingende gerechtvaardigde reden, zal Sensoa jouw persoonsgegevens zonder onnodige vertraging verwijderen.

Recht op beperking van de verwerking
In bepaalde gevallen kan je verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken. Dit betekent dat we de gegevens wel mogen opslaan, maar niet verder mogen verwerken.

Recht op overdraagbaarheid van jouw gegevens
Dit recht is enkel van toepassing op de persoonsgegevens die je ons hebt verstrekt, op basis van de uitvoering van een overeenkomst. Sensoa zal jouw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm ter beschikking stellen om ze aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking door te geven.

Recht van bezwaar
Je hebt het recht om bezwaar te maken in de gevallen waarin Sensoa jouw persoonsgegevens verwerkt op basis van het gerechtvaardigd belang van Sensoa. In dat geval zal Sensoa de verwerking van jouw persoonsgegevens stopzetten, tenzij we dwingende en gerechtvaardigde gronden kunnen aantonen.

Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.
Als je van mening bent dat Sensoa inbreuk heeft gemaakt op de bescherming van jouw persoonsgegevens, kan je altijd een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Als je een van deze rechten wil uitoefenen, kan je ons steeds contacteren via info@sensoa.be.

6. Bescherming van je persoonsgegevens

We doen er alles aan om de veiligheid en vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens te beschermen. We gebruiken de passende technische en organisatorische maatregelen zodat de verwerkingen van je persoonsgegevens voldoen aan de eisen van nationale en Europese wetgeving. Op die manier verzekeren we de bescherming van jouw rechten.

Als je vragen hebt over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken en beschermen, kan je ons steeds contacteren via info@sensoa.be.

7. Waar wordt de website gehost en waar bevinden de gegevens zich?

Deze website is gehost door Combell in België. Jouw persoonsgegevens zijn veilig opgeslagen in Gent en Diegem.

8. Welke persoonsgegevens worden gedeeld door de organisatie?

Met het oog op optimale dienstverlening kunnen we jouw persoonsgegevens delen met derde partijen. Dit zal enkel gebeuren op basis van de toestemming van de betrokken persoon.

9. Wijziging van het privacybeleid

We kunnen dit privacybeleid op elk moment wijzigen. Alle updates en wijzigingen worden onmiddellijk na de kennisgeving van kracht. De kennisgeving kan op alle mogelijke manieren gebeuren, inclusief maar niet gelimiteerd tot het posten van het aangepaste privacybeleid op de website. In geval van ingrijpende wijzigingen, zullen wij de betrokkenen hiervan altijd op de hoogte stellen. We moedigen gebruikers aan om het privacybeleid regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de veranderingen die een invloed op jou kunnen hebben. Het voortdurend gebruik van de website geeft aan dat gebruikers toestemmen met het privacybeleid.

10. Contactgegevens

Indien je vragen hebt omtrent dit privacybeleid, kan je steeds contact opnemen met:

Sensoa vzw
President Building
Franklin Rooseveltplaats 12 bus 7
2060 Antwerpen
info@sensoa.be

Dit privacybeleid is laatst gewijzigd op 26 september 2018.

 

Cookiebeleid

1. Gebruik van cookies

Sensoa.be is eigendom van Sensoa, gevestigd in de President Building, Franklin Rooseveltplaats 12 bus 7, 2060 Antwerpen.

Sensoa is het Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid, erkend door de Vlaamse Gemeenschap. Het is een vzw, een organisatie zonder commerciële doeleinden.

Via deze website verwerkt Sensoa persoonsgegevens die automatisch verzameld worden door cookies bij gebruik van de website. De gegevens worden gebruikt voor functionele, statistische en prestatiedoeleinden.

Dit cookiebeleid geeft aan welke cookies Sensoa.be gebruikt en waarom dit gebeurt. Het licht ook toe hoe je het gebruik van cookies kunt controleren en beheren.

Dit cookiebeleid is van toepassing op Sensoa.be.be en is laatst geüpdatet op 12 oktober 2018.

 

2. Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website in de webbrowser plaatst wanneer iemand de website bezoekt. Via cookies kan de browser bezoekers herkennen aan een unieke code. Cookies onthouden informatie over jou en bewaren jouw persoonlijke instellingen en voorkeuren. Zo kun je sneller en gemakkelijker op de website surfen. Bijvoorbeeld: je hoeft dan jouw taal niet telkens opnieuw selecteren.

Sommige cookies worden geplaatst door een derde partij, zoals Matomo om het gebruik van de website te meten. De cookies verbeteren het bezoek aan de website.

 

3. Cookies beheren en uitschakelen

Als je geen cookies op jouw computer wilt, kun je de instellingen van je browser veranderen. Afhankelijk van de browser die je gebruikt, vind je meer informatie via een van de volgende links:

Voor sommige elementen van de website zijn cookies nodig. Als je deze cookies uitschakelt, kunnen visuele elementen of toepassingen op de website minder goed werken.

 

4. Soorten cookies

Sensoa gebruikt verschillende soorten cookies op deze website:

Noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk voor de werking van de website. Je kunt ze het best niet uitschakelen.

Functionele cookies
Deze cookies zorgen dat de website goed functioneert. Ze zorgen bijvoorbeeld voor een uniforme layout.

Performantie en statistische cookies
Deze cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze informatie verbetert de inhoud van de website en vergroot het gebruiksgemak.

First party cookies
Deze cookies komen van Sensoa.be zelf.

Third party cookies
Sensoa.be gebruikt ook cookies van andere, derde partijen zoals bijvoorbeeld Matomo en Hotjar. Deze tools verbeteren de gebruikservaring van de website.

Sessie cookies
Deze cookies maken de handelingen van een gebruiker eenvoudiger tijdens 1 browsersessie. Een browsersessie begint wanneer een gebruiker het browserscherm opent en eindigt wanneer hij het sluit. Sessiecookies zijn tijdelijk. Zodra je de browser afsluit, worden ze verwijderd. De meeste functionele cookies zijn sessiecookies.

 

5. Lijst van gebruikte cookies

Hieronder vind je een lijst met meer informatie over de gebruikte cookies op Sensoa.be:

Cookie-agreed

 • First party cookie
 • Aanbieder: Sensoa.be
 • Functionele cookie voor het bijhouden of een bezoeker de cookie boodschap die verschijnt bij een eerste bezoek heeft geaccepteerd of niet, en of de boodschap bij een volgend bezoek al dan niet opnieuw getoond moet worden.
 • Bewaarperiode: 3 maanden
 • Type: HostOnly

JSESSIONID

 • Aanbieder: Sensoa.be
 • Functionele cookie. Een sessie-cookie verbetert de gebruikerservaring op de website door het bijhouden van gebruikersinstellingen.
 • Bewaarperiode: 30 minuten
 • Type: http

_pk_ref 

 • First party cookie
 • Aanbieder: Matomo
 • Niet-functionele cookie: Deze cookie bewaart de website waarop je je bevond voordat je naar onze website doorklikte. 
 • Bewaarperiode: 6 maanden 
 • Type: http 

_pk_ses, _pk_cvar, _pk_hsr 

 • First party cookie
 • Aanbieder: Matomo
 • Niet-functionele cookie: Cookies met een korte levensduur die worden gebruikt om tijdelijk gegevens op te slaan van je bezoek. 
 • Bewaarperiode: 30 minuten 
 • Type: http 

_pk_testcookie 

 • First party cookie
 • Aanbieder: Matomo
 • Niet-functionele cookie: Verzamelt statistieken over je bezoek aan onze website. Bijvoorbeeld je aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die je op de website doorgebracht en welke pagina's je bekeek. 
 • Bewaarperiode: Wordt onmiddellijk na je bezoek verwijderd 
 • Type: http 

_pk_id 

 • First party cookie
 • Aanbieder: Matomo
 • Niet-functionele cookie: Verzamelt enkele gegevens over je zoals je unieke bezoekers-ID. 
 • Bewaarperiode: 13 maanden 
 • Type: http 

mtm_consent (of mtm_consent_removed) 

 • First party cookie
 • Aanbieder: Matomo
 • Niet-functionele cookie: Deze cookies onthouden dat je je toestemming hebt gegeven (of verwijderd).  
 • Bewaarperiode: 30 jaar 
 • Type: http 

mtm_cookie_consent  

 • First party cookie
 • Aanbieder: Matomo
 • Niet-functionele cookie: Deze cookie onthoudt of je je toestemming gaf voor het plaatsen van cookies en te bewaren.  
 • Bewaarperiode: 30 jaar 
 • Type: http 

matomo_ignore 

 • First party cookie
 • Aanbieder: Matomo
 • Niet-functionele cookie: Cookie die bijhoudt dat je jezelf uitsluit (opt-out) voor het bijhouden van gegevens die Matomo over je bezoek verzamelt. Deze cookie bevat geen persoonlijke informatie of een ID. De waarde van de cookie is hetzelfde voor alle bezoekers. 
 • Bewaarperiode: 30 jaar 
 • Type: https 

matomo_sessid 

 • First party cookie
 • Aanbieder: Matomo
 • Functionele cookie: Deze cookie wordt geplaatst om fraude te voorkomen.
 • Bewaarperiode: 14 dagen
 • Type: https 

zc_disc

 • Third party cookie
 • Aanbieder: Zoho Campaigns
 • Niet-functionele cookie: Wordt gebruikt om te onthouden of bezoekers de pop-up om zicht te abonneren voor de Sensoa Nieuwsbrief hebben bekeken en gesloten.
 • Bewaarperiode: 12 maanden
 • Type: http