Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Seksualiteitsbeleving van Vlaamse volwassenen: feiten en cijfers

Deze Feiten en cijfers beschrijft het seksueel gedrag en de seksualiteitsbeleving van Vlamingen tussen 14 en 80 jaar. Om te vergelijken vind je ook enkele cijfers uit recent Nederlands onderzoek.

Vlamingen zijn gemiddeld tevreden over hun seksleven. Dat blijkt uit het ‘Sexpert-onderzoek’. Aan 1.832 Vlamingen tussen 14 en 80 jaar werd gevraagd hoe zij hun seksualiteit beleven (Buysse e.a., 2013). De resultaten zijn vrij gelijklopend met recent Nederlands onderzoek (de Graaf & Wijsen, 2017). 

Hoe vaak hebben Vlamingen seks? 

Gemiddeld genomen hebben Vlaamse mannen en vrouwen 1,2 keer per week seks. Hoe vaak volwassenen seks hebben, verschilt naargelang de leeftijd. Jongvolwassenen, dertigers en veertigers hebben het vaakst seks. De frequentie ligt lager vanaf 50 jaar: gemiddeld minder dan één keer per week (Buysse e.a., 2013).

Hoeveel Vlamingen hadden al ervaring met seks? 

  • 93% van de respondenten uit het Sexpert-onderzoek heeft ervaring met seks (verschillende handelingen)
  • 89% heeft ervaring met geslachtsgemeenschap (penetratie). 

Van de seksueel ervaren respondenten was de meerderheid (79%) ook seksueel actief tijdens de voorbije 6 maanden, met uitzondering van de 65-plussers: bij hen waren 57% van de mannen en 36% van de vrouwen seksueel actief (Buysse e.a., 2013)

Dit cijfer komt vrij goed overeen met Nederland. Drie kwart van de respondenten uit het grootschalig onderzoek ‘Seksuele gezondheid in Nederland’ heeft het laatste half jaar seks gehad met een partner (de Graaf & Wijsen, 2017).

Hoeveel sekspartners hebben de Vlamingen? 

Hun hele leven door hebben Vlaamse mannen in alle leeftijdsgroepen systematisch meer sekspartners dan hun vrouwelijke leeftijdsgenoten, met uitzondering van de oudste groep (65-plussers). 

Bij vrouwen is het aantal sekspartners eerder gelijk in alle leeftijdsgroepen (gemiddeld een 5-tal). De variatie in het aantal partners is bij mannen ook groter dan bij vrouwen. 

De groep mannelijke dertigers en 50- tot 64- jarige mannen heeft gemiddeld genomen het hoogste aantal sekspartners (gemiddeld 13). 

Jongvolwassenen (18-29 jaar), zowel mannen als vrouwen, geven het hoogste gemiddelde aantal sekspartners tijdens het voorbije half jaar aan (Buysse e.a., 2013).

Hoe belangrijk is seks voor mannen en vrouwen?

Mannen vinden seks iets belangrijker dan vrouwen. Het belang dat mensen hechten aan seks werd gemeten op een vijfpuntenschaal (1=heel onbelangrijk tot 5=heel belangrijk). 

Mannen scoren gemiddeld 3,8 en vrouwen 3,5 op 5 op die schaal. Seks is voor de oudste groep mannen en vrouwen (tussen 65 en 80 jaar) minder belangrijk dan voor de andere leeftijdsgroepen (Buysse e.a., 2013).

Hoe vaak hebben Vlamingen een orgasme?

Mannen (90%) ervaren vaker dan vrouwen (48%) (bijna) altijd een orgasme tijdens seks. Vooral oudere mannen (vanaf 50 jaar) en vrouwen (65-80 jaar) beleven minder frequent een orgasme. Mannen en vrouwen die frequenter seks hebben, geven aan ook vaker een orgasme te ervaren. 14,5% van de vrouwen (ten opzichte van 2,6% van de mannen) geeft aan nooit een orgasme te hebben ervaren tijdens seks (Buysse e.a., 2013).

Orgasme_bij_manne Orgasme_bij_vrouwen

Hoeveel Vlamingen voelen zich homo, lesbisch of biseksueel? 

In het Sexpert-onderzoek benoemde 3,3% van de respondenten zichzelf als holebi (homo, lesbisch of biseksueel). Om te achterhalen hoeveel mensen effectief homo- lesbisch of biseksueel zijn, stelden de onderzoekers vragen over de 3 dimensies van seksuele oriëntatie: 

  • Hoe benoem je jezelf?
  • Over wie koester je seksuele fantasieën? 
  • Met wie heb je seks?

Rekening houdend met die 3 dimensies zien we 3,9% homo- en biseksuele mannen en 9,8% lesbisch of biseksuele vrouwen (Buysse e.a., 2013).

Hoeveel mannen en vrouwen gaan er vreemd in Vlaanderen? 

Ontrouw binnen de partnerrelatie komt voor bij 1 op 4 mannen en 1 op 5 vrouwen (Buysse e.a., 2013). De hoogste percentages vinden we terug bij de dertigers (1 op 3) en bij de 50- tot 64-jarigen (27%).

Hoeveel Vlaamse mannen gaan naar prostitué(e)s? 

14% van de mannen bezocht ooit een sekswerker, vooral dertigers en veertigers. Een kwart deed dat tijdens het afgelopen half jaar (Buysse e.a., 2013). 

Zijn Vlamingen tevreden over hun seksleven? 

De Vlaming is over het algemeen tevreden over zijn of haar seksleven: gemiddeld geven mannen een score van 3,6 en vrouwen 3,5 op 5 (Buysse e.a., 2013).

Er is een verschil tussen seksueel ervaren respondenten die de afgelopen 6 maanden wel of niet seksueel actief waren. Respondenten uit de niet-actieve groep zijn gemiddeld minder seksueel tevreden dan de actieve groep. 

Verder zijn mannen in de oudste groep (65-80) en vrouwen boven de 50 jaar minder seksueel tevreden. Ook zijn mannen en vrouwen die aangeven bijna altijd of altijd een orgasme te bereiken meer tevreden.

Wat zorgt voor een positieve seksbeleving? 

Factoren die voor een positieve seksbeleving zorgen zijn (voor mannen en vrouwen met een vaste partnerrelatie): een romantische sfeer, weg van huis zijn en tijd vrij maken. Stress, ruzie met de partner en zorg voor de kinderen hinderen een positieve seksbeleving (Buysse e.a., 2013).

Seksuele tevredenheid hangt in het Nederlandse onderzoek nauwelijks samen met leeftijd, herkomst, religie of opleidingsniveau. Wel geven Nederlandse vrouwen aan minder vaak (75%) erg te genieten van seks dan Nederlandse mannen (92%) (de Graaf & Wijsen, 2017).

Nederlandse mannen vinden ook bijna alle vormen van seks prettiger dan vrouwen. Er zijn ook grote gelijkenissen. Zo hebben mannen én vrouwen seks zowel uit liefde als uit lust (de Graaf & Wijsen, 2017).

Hoeveel Vlamingen hebben seksuele problemen? 

43% van de (seksueel actieve) vrouwen en 35% van de mannen rapporteert minstens één seksuele functiestoornis. Bij een seksuele functiestoornis is het seksueel functioneren in één van de fasen van de seksuele responscyclus verstoord. Het gaat bijvoorbeeld om orgasmestoornissen, erectiestoornissen of voortijdige ejaculatie. 

Seksuele_functiestoornissen-mannen-vrouwen

22% van de vrouwen en 12% van de mannen rapporteert minstens één seksuele disfunctie (Buysse e.a., 2013). Bij een seksuele disfunctie wordt deze verstoring van het seksueel functioneren door de persoon bovendien als een probleem of als lastig ervaren (Buysse e.a., 2013).

Seksuele_functiestoornissen_mannen_vrouwen

Welke seksuele problemen komen vaak voor bij Vlamingen? 

  • Vrouwen hebben vooral last van orgasmestoornissen, stoornissen in het verlaagd seksueel verlangen en lubricatiestoornissen (problemen met vochtig worden).
  • Mannen melden vooral een teveel aan seksueel verlangen, vroegtijdige ejaculatie en erectiestoornissen.
  • Sommige disfuncties (problemen met erectie of lubricatie bijvoorbeeld) zijn duidelijk verbonden met de leeftijd (vanaf 50 jaar).  

Vaak hebben mensen al verschillende jaren last van een seksuele disfunctie. Maar slechts een minderheid - 1 op 8 mannen en 1 op 5 vrouwen - zoekt professionele hulp.

Vergelijking met Nederland: 11% van de Nederlandse mannen en 15% van de vrouwen heeft tenminste één seksueel probleem, dat vaak of altijd voorkomt en waar men behoorlijk of erg veel last van heeft.

Wat doet Sensoa voor de seksuele gezondheid?

Sensoa informeert en sensibiliseert volwassenen over diverse aspecten van seksuele gezondheid. Sensoa wil ook de deskundigheid van (toekomstige) huisartsen en andere hulpverleners verbeteren. We ondersteunen en motiveren hen om seksuele gezondheid bespreekbaar te maken. 

Sensoa onderschrijft de aanbevelingen die de stakeholders binnen het Sexpert-onderzoek opstelden (Buysse e.a., 2014): bevorder de deskundigheid van intermediairs en informeer en sensibiliseer het algemene publiek rond seksuele gezondheidsthema's.

Allesoverseks.be maakt seksualiteit bespreekbaar

Allesoverseks.be wil seksualiteit bespreekbaar maken en verwijzen naar hulp en begeleiding. De site geeft informatie over soa's en hiv, anticonceptie en (on)geplande zwangerschap, liefde en relaties, seksueel grensoverschrijdend gedrag, seksuele problemen. 

Campagne over ‘seksmythes’ bestrijdt misverstanden

Sensoa voert campagnes die niet enkel focussen op de preventie van soa’s en ongeplande zwangerschap. Misverstanden en foutieve informatie over seksualiteit rechtzetten is even belangrijk. Daarom voert Sensoa ook campagne rond ‘seksmythes’. Met deze campagne motiveren we jongeren en volwassenen om te praten over seksualiteit. En we ondersteunen hulpverleners met materiaal.  

Methodiek ’Praten over seksuele gezondheid’ ondersteunt huisartsen

Sensoa heeft in samenwerking met Domus Medica, de stuurgroep Huisartsen en Vlaamse Verenging voor Seksuologen (VVS) een methodiek ‘Praten over seksuele gezondheid’ ontwikkeld die tegemoet komt aan de noden van artsen. Deze methodiek werd onder meer vertaald in een steekkaart voor huisartsen.

Er werden ook verschillende LOK-pakketten ontwikkeld. Huisartsenpraktijken kunnen die aanvragen bij Domus Medica:

Gezinsplanning en soa-testen bespreekbaar voor gezondheidsberoepen

Sensoa ondersteunt en sensibiliseert ook andere gezondheidsberoepen om seksuele gezondheid ter sprake te brengen. Bij Sensoa ontwikkelen we afgeleiden van de methodiek ‘Praten over seksuele gezondheid’ voor specifieke doelgroepen en thema’s, zoals:

Seksonderzoek in Vlaanderen en Nederland: bronnen

Sexpert’ is een representatieve steekproef die de volledige seksueel actieve Vlaamse bevolking moet weerspiegelen. Aan 1.832 Vlamingen tussen 14 en 80 jaar werd gevraagd hoe zij hun seksualiteit beleven. Het onderzoek liep tussen februari 2011 en februari 2012. De resultaten helpen het Vlaamse gezondheidsbeleid om de seksualiteitsbeleving in Vlaanderen te verbeteren.

  • Buysse, A. e.a. (Red.). (2013). Sexpert: seksuele gezondheid in Vlaanderen. Gent: Academia.
  • Buysse, A. e.a. (Red.). (2014). Sexpert: seksuele gezondheid in Vlaanderen. Valorisatierapport. Gent: Academia.

‘Seksuele gezondheid in Nederland’ is een grootschalig representatief onderzoek (2017). Het geeft een beeld van de seksuele gezondheid van Nederlandse mannen en vrouwen tussen 18 en 80 jaar.

Meer informatie

Bekijk meer feiten en cijfers over

-> Soa’s

-> Hiv

-> Anticonceptiegebruik

-> Ongeplande zwangerschap en abortus

-> Seksueel grensoverschrijdend gedrag en misbruik

-> De seksuele start van jongeren

Lees meer over seks op Allesoverseks.be