Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Seksuele gezondheid van kwetsbare migranten: feiten en cijfers

Bronnen

Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding (2010). Jaarverslag Migratie 2009. Brussel : Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding.

Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding (2014). Statistisch en demografisch verslag 2013. Brussel : Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding.

Crul, M., Schneider, J. & Lelie, F. (2013). Superdiversiteit, een nieuwe visie op integratie. Amsterdam : VU University press.

Decat, P., Deman, J., De Meyer, S., Demyttenaere, T., De Wulf, I., Keygnaert, I., Loos, J., Roseboom, M. (2011). Dossier Ronde Tafel Kwetsbare Migranten. Antwerpen: Sensoa.

Derluyn, I., Lorant, V., Dauvrin, V., Coune, I.& Verrept, H. Naar een interculturele gezondheidszorg: Aanbevelingen van de ETHEALTH-groep voor een gelijkwaardige gezondheid en gezondheidszorg voor migranten en etnische minderheden  (2011). Sint Lambert Woluwe: Institut de Recherche Santé et Société Université catholique de Louvain.

Dokters van de Wereld & RIZIV (2014). Groenboek over de toegankelijkheid van de gezondheidszorg in België. Waterloo: Wolters Kluwer Belgium SA.

Dokters van de Wereld & RIZIV (2014). Witboek over de toegankelijkheid van de gezondheidszorg in België. Brussel: RIZIV.

Dubourg D. & Richard F. (2014). Studie over de prevalentie van en het risico op vrouwelijke genitale verminking in België, Brussel: FOD. Geraadpleegd op 05/06/2015 via IVGM België. 

Dubourg D., & Richard F. (2014). Studie over de prevalentie van en het risico op vrouwelijke genitale verminking in België. Brussel: Federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en leefmilieu.

Federaal Centrum voor de analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen de mensenhandel (2014). Jaarverslag Migratie 2013. Brussel: Federaal migratiecentrum. 

Geldof, D. (2014). Superdiversiteit als nieuwe realiteit, oog voor veranderende integratiedynamieken. Petrovic M. et al (red). (2014). Migratiemaatschappij, 20 stemmen over samenleven in diversiteit. Leuven: Acco.

Keygnaert, I. e.a. (2008). Hidden Violence is a silent rape: Prevention of Sexual and Gender Based Violence against Refugees and Asylum Seekers. Gent: ICRH, Universiteit Gent. 

Keygnaert, I. (2014). Sexual violence and sexual health in refugees, asylum seekers and undocumented migrants in Europe and the European neighbourhood: determinants and desirable prevention. Ghent : International Centre for Reproductive Health Ghent University.

Lodewijckx, E. (2013). Recente Migranten in Vlaanderen. Wie zijn ze? Brussel : Studiedienst van de Vlaamse Regering.

Loos, J. e.a. (2010). Vrijwillig hiv counselen en testen (VCT) in Afrikaanse gemeenschapssettings. Antwerpen: Instituut voor Tropische Geneeskunde. Geraadpleegd op 18/08/2015  via ITG.be. 

Loos, J. e.a. (2014). HIV-prevalence and risk factors among Sub-Saharan African migrants in Antwerp, results of the Together project. Powerpoint presentation at 3rd Breach Conference, 21 Nov. 2014. Antwerp : Institute for Tropical Medecine.

Noppe J. & Lodewijck E. (2012). De gekleurde samenleving. Personen van vreemde herkomst in Vlaanderen. Brussel : Studiedienst van de Vlaamse Regering.

Petrovic M., Ravijts F., Roger E. (red.) (2014). Migratiemaatschappij, 20 stemmen over samenleven en diversiteit. Leuven/Den Haag: Acco.

Rice, B. (2014). Estimating probable place of HIV infection among persons born abroad. Powerpoint presentation at 3rd Breach Conference, 21 Nov. 2014. London: Public Health England.

Sasse, A., Deblonde, J., Van Beckhoven, D. (2014). Epidemiologie van aids en hiv-infectie in België, toestand op 31 december 2013. Brussel: Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid – Dienst epidemiologie.

Sasse, A., Deblonde, J., Van Beckhoven, D. (2015). Epidemiologie van aids en hiv-infectie in België, toestand op 31 december 2013. Brussel: Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid – Dienst epidemiologie.

Soa Aids Nederland, programma etnische minderheden (2012). Fact sheet, Soa’s en hiv bij etnische minderheden in Nederland; Bevolkingscijfers. Amsterdam: Soa Aids Nederland.

Université Catholique de Louvain, Institut IACCHOS, Centre de Recherche en Démographie et Sociétés (DEMO) & Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding (2011). Statistisch en demografisch verslag 2010. Migraties en migrantenpopulaties in België. Brussel: Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding.

Van Aar, F. (2014). Sexually transmitted infections including hiv in the Netherlands in 2013. Bilthoven: National Institute for Public Health and the Environment. 

Van Robaeys, B., Perrin N. (2006). Armoede bij personen van vreemde herkomst becijferd, Deelverslag van ‘armoede bij personen van vreemde herkomst’, een onderzoek in opdracht van de Koning Boudewijnstichting. Antwerpen : Oases, Universiteit Antwerpen.

Vanduynslager, L., Wets, J., Noppe J., Doyen G. (2013). Vlaamse Migratie- en Integratiemonitor 2013. Brussel : Studiedienst van de Vlaamse Regering.

Verbrugge, R. e.a. (2014). Surveillance van seksueel overdraagbare aandoeningen bij de algemene bevolking, gegevens van 2013 voor België en de 3 regio’s. Brussel: Federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu.

Pagina's